Adviezen t.b.v. het Basisonderwijs (3)

Wat zou de wereld er anders uitzien
Wat zou de wereld er anders uitzien als een dyslecticus niet meer zou worden afgerekend op wat hij niet goed kan, maar juist wordt gewaardeerd voor datgene waarin hij wel goed is. Hij kan immers zoveel meer dan anderen: met originele ideeën komen, fantasievolle verhalen bedenken, een vaak bovengemiddeld mondeling taalgebruik wat blijkt uit zijn taalgrapjes, zijn humor en creativiteit.
Wat zou de wereld er anders uitzien als ook de AD(H)D’ er gezien zou worden vanuit zijn sterke kanten: zijn onvermoeibare energie en inzet, zijn doorzettingsvermogen, zijn sociale inslag en rechtvaardigheidsgevoel. Hiernaast heeft hij meestal ook dezelfde kwaliteiten die hierboven zijn genoemd bij de dyslecticus!

Maar ja, als je kind nog kind is, maak je als ouder je terecht zorgen over de feedback die je krijgt van de leerkracht. Wat zou de wereld er anders uitzien als professionals gaan begrijpen dat dyslexie en AD(H)D (en zoveel andere leer- en gedragsproblemen) voortkomen uit die andere manier van denken die wij ‘beelddenken’ noemen. En beelddenken botst nu eenmaal met het ‘lineaire denken’ van het onderwijs: er is dus niets mis met je kind! Op school echter (èn in de maatschappij) bestaat hier nog zoveel onkunde over!

Educatie
Het wordt dus tijd dat niet alleen de ouders en het beelddenkende kind, maar ook de professionals binnen ons onderwijs mogen leren dat de wijze waarop veel kinderen worden geëtiketteerd voor een heel groot deel voortkomt uit onbekendheid over deze twee botsende manieren van denken. Want nu gaat nagenoeg iedereen ervan uit dat er sprake is van een manco. Hoeveel schade wordt er hierdoor niet aangericht!

Beelddenkers uit hun isolement halen
Haal de dyslectici en de AD(H)D’ers op school uit hun isolement. Laat hen in een of ander ’soortgenoten-verband’ op school iets samendoen onder leiding van een leerkracht die openstaat voor hun positieve kwaliteiten. Want zulke leerkrachten zijn er werkelijk! Ik heb veel leerkrachten uit het Basisonderwijs ontmoet die zelf beelddenkers zijn, hoewel zij dit niet wisten.

Het schoolvak ‘taal’
Haal ook het schoolvak ‘taal’ uit zijn isolement. Nog steeds raken ouders en kinderen van beelddenkers ervan overtuigd dat zij niet goed zijn in taal. Maar dit klopt niet! Zij zijn niet goed in hun schriftelijk taalgebruik.

Ga je begrijpend lezen nu mondeling toetsen, dan worden vaak verrassend goede resultaten geboekt. Begrijpend lezen toetsen hoeft ook helemaal niet tijdens het vak ‘taal’ te gebeuren. Toets het met aardrijkskunde of welk ander vak dan ook. Dan wordt de negatieve beeldvorming over het vak ‘taal’ bij beelddenkers (zoals bij dyslectici) voorkomen.

Als er denkopdrachten zijn, wordt dit op school meestal gedaan in een werkschriftje. Maar dat hoeft helemaal niet, dit is op school alleen de gewoonte geworden. Laat kinderen daarom in groepjes hierover samen overleggen. De stillere leerling krijgt dan ook de kans om aan het woord te komen en anderen leren met respect te luisteren naar hem of haar.
Beoordeel ook geen spellingfouten meer waar deze niet relevant zijn zoals bij aardrijkskunde, natuur en dergelijke. Wat zou de wereld er dan anders uit gaan zien!

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *