Dyslectici

Begeleiding dyslectici

Pien geeft drie soorten trainingen aan dyslectici:
1. Een persoonlijk traject van training en counseling genaamd: ‘Verander je mindset!’. (Acht á tien sessies van elk twee uur)
2. Groepstraining “Verbeteren van spelling-, lees- en schrijfvaardigheden’. (Vijf sessies van elk twee uur)
3. Groepstraining ‘Stressmanagement’. (Twee sessies van elk twee uur)

Uitgaan van de sterke kanten van dyslectici!
In bovenstaande counseling en training ga ik uit van hun sterke kanten. Als mensen hier steeds meer van overtuigd raken, verdwijnen emotionele problemen steeds verder naar de achtergrond. Ik denk dan aan faalangst, overdreven perfectionisme en een laag zelfbeeld.
Om deze reden is er voor dyslectici een effectieve methode ontwikkeld, die uitgaat van hun kracht in plaats van hun tekortkomingen die zij op school hebben ervaren.

werkwoordspelling helder maken

Welke kracht, welke kwaliteiten kenmerken dyslectici?
Om er maar eens tien te noemen: creativiteit, visueel voorstellingsvermogen, gevoel voor schoonheid, ruimtelijk inzicht, analytisch vermogen, fantasie, veelzijdigheid, sfeergevoeligheid, gevoel voor humor en doorzettingsvermogen.

Op alle dagen ligt bij het trainen van de cliënt daarom de nadruk op de mooie kanten van zijn aanleg en de ontdekking van en waardering voor zijn specifieke talenten en persoonlijke leerstijl. Er wordt gekeken naar de gehele mens, het gehele kind en niet naar het “etiket” wat er misschien ook is.

Wat wordt er deze dagen getraind?
– het automatiseren van alle symbolen die nodig zijn bij het lezen, spellen, rekenen of het muzieknotenschrift. Dit gebeurt op creatieve wijze, met veel plezier en in eigen tempo
– een methode om moeilijk te spellen woordjes in te prenten, maar ook “lege” woordjes, zoals “het” of “er”
– een methode om verkeerd ingeprente woorden opnieuw in te prenten
– een gemakkelijke manier om te ontspannen waardoor zelfredzaamheid onder stress wordt vergroot
– een betere manier om aandacht te focussen
– speels ‘leren om te leren’ door middel van MindMapping
– huiswerk beter leren plannen
– alles wat verder nodig is in het kader van remedial teaching voor het VO (voortgezet onderwijs) en de volwassenheid zoals afkortingen, volgorde van knoppen bij apparaten, telefoonnummers en namen
– en/of het leren lezen van …muzieknotaties!

Het tijdsbestek van een dyslexietraining is kortdurend.
De training vindt plaats tijdens werkdagen, vanaf 9:00 uur tot ongeveer 15:00 uur.

De cliënt gaat na afloop naar huis met nieuwe technieken die met plezier en succeservaringen zijn ingeoefend. Op het werk, thuis of op school moeten deze echter nog verder worden ingeslepen. Om te garanderen dat de cliënt hiermee op de goede weg blijft, is in het traject een terugkomdag (of -morgen) inbegrepen.

Voor meer details over deze training: zie de tekst onder de knop “Beelddenken”

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *