ZKM-begeleiding

Veldboeket

ZKM-begeleiding
In een ZKM-begeleiding ontvouwt zich jouw verhaal stap voor stap. Verschillende kanten van je persoonlijkheid komen aan het licht, even kleurrijk als bloemen in een tuin. In dialoog met jezelf leer je sommige ervan te “ont”moeten en te waarderen, zodat je (weer) thuis kunt komen bij jezelf, op weg naar dichterbij.

Een mens is pas vrij,
wanneer hij zichzelf helemaal aanvaardt,
zoals hij is

Het effect van een ZKM-coaching:
Uit een laatste onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten die anoniem de VvZB-evaluatie voor cliënten hebben ingevuld, blijkt dat:

-de algemene tevredenheid over het ZKM-traject 8.6 is
-de ervaren effectiviteit van het ZKM-traject 7,7 scoort
-de ervaren persoonlijke ontwikkeling in het ZKM-traject een 7 scoort.

De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) is ontwikkeld door Prof. Dr. H. J. M. Hermans van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit kortdurend begeleidingstraject heeft een unieke, wetenschappelijk onderbouwde theorie als uitgangspunt. Doel en uitgangspunt is om in beweging te komen.

Een ZKM kun je daarom vergelijken met een ontdekkingstocht, een die je brengt naar het punt van anders kijken naar jezelf. Van daaruit zul je gemakkelijker op een andere manier gaan kijken naar collega’s, je werkgever, je partner, enz.
Je zult je sterke kanten in kaart brengen, om die krachtiger in te kunnen zetten.
Maar ook je valkuilen, om hier bewuster mee te leren omgaan.
Verder zul je helder krijgen wie/wat je inspiratiebronnen zijn en waar er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden liggen in jezelf.
Je zult versteld staan te ontdekken welke tegenkrachten jijzelf hebt opgebouwd, die je afremmen om te bereiken waar je nu juist het diepste naar verlangt.

Voor wie is een ZKM-coaching van belang?
Voor beelddenkers en iedereen die op zoek is naar persoonlijke groei. In het bijzonder voor diegenen die op een kruispunt staan in hun leven zoals een naderend ontslag.

Wat is zo bijzonder aan een ZKM-coaching?
Deze is individueel, kortdurend en effectief. Je bent in vier dagdelen op het (start)punt waar je wezen moet.

Hoe zien die vier dagdelen er uit?
Het zelfonderzoek en het grondig doorspreken van de resultaten duurt drie dagdelen. (Deze drie vinden meestal plaats binnen twee weken.) Hierna volgt een vierde sessie voor het uitwerken van doelen en actiepunten.

Kan ook gekozen worden voor een langer traject?
Voor veel mensen blijkt het handig dit ontwikkelingsproces niet alleen te hoeven doen. Daarom kiezen sommigen voor meer gesprekken. Deze kunnen zelfs worden afgesloten met een tweede zelfonderzoek, waarin de nieuwe vorderingen in kaart worden gebracht.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt in gezamenlijk overleg besloten om te kiezen voor een ZKM-traject of voor een meer praktisch gericht traject van persoonlijke training en counseling getiteld: ‘Verander je mindset!’ (zie het tabblad hierboven onder ‘beelddenken’ of ‘onder ‘dyslectici’.) Dit traject duurt geen vier dagdelen maar bestaat over het algemeen uit maximaal 10 sessies van elk twee uur, bij voorkeur om de andere week. Het voordeel van het spreiden van die sessies is dat er in die periode ook werkelijk een verandering van mindset kan plaatsvinden.

ZKM-coaching

Waarom voelt deze methode zo prettig aan?
Omdat met groot respect en bescheidenheid het gesprek wordt aangegaan met de cliënt. Het is de cliënt zelf die bepaalt wat er wel of niet wordt verteld en, trouwens alles wat er gezegd wordt, vindt plaats in vertrouwelijkheid, onder geheimhouding. De ZKM-consultant en cliënt werken samen vanuit hun eigen deskundigheid: de cliënt als expert van zijn leven, de ZKM-consultant als expert binnen zijn vakgebied. In deze samenwerking kan daarom het principe van gelijkwaardigheid optimaal worden benut. De ZKM-consultant is geen adviseur, beoordelaar of hulpverlener, maar iemand die de cliënt ondersteunt en begeleidt bij het vertellen van zijn of haar levensverhaal en bij het opstellen van een realistisch actieplan.

De ZKM is uniek vanwege een nieuwe visie die hieraan ten grondslag ligt, het begrip van meerstemmigheid, dat doet begrijpen dat elke persoonlijkheid meerdere kanten heeft. Iedereen staat voortdurend innerlijk in contact met deze kanten binnen zichzelf. Samen vormen die, als het ware, een soort “meerstemmig gezang”. Een voorbeeld:

Precisiewerk of perfectionisme
Iemand denkt: “Ik kan niet studeren, want ik ben te perfectionistisch.” De woorden “Ik ben…” suggereren de beschrijving van een stukje identiteit, van zijn of haar wezen.
Dat klopt, maar dat is toch slechts ten dele zo. In dit voorbeeld is de perfectionist echter slechts één “stem” binnen diens persoonlijkheid. Bovendien wijst deze stem naar een positieve kwaliteit, die alleen wel eens kan doorschieten.
Precisiewerk doen is bij veel mensen ontwikkeld in een heel vroeg stadium waarin dit voordeel opleverde. Op latere leeftijd echter kan deze kwaliteit uitgroeien tot een grote last.
In het begeleidingstraject van een ZKM leer je de stem van de perfectionist letterlijk met vriendelijkheid en respect aan te spreken. Wanneer je op deze wijze vertrouwd raakt met deze stem, kan er plaats worden gemaakt voor een andere. Bijvoorbeeld die die van de leergierige.
Voor veel mensen blijkt deze benadering een nieuwe ingang om meer ruimte in zichzelf te krijgen.

cirkel3

Je zou het begeleidingstraject van een ZKM kunnen vergelijken met het herinrichten van je huis. Hier en daar gaat de bewoner zelf wat schuiven met meubels om er met groter comfort te kunnen wonen.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort dan ook tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. Na het emeritaat van Professor Hermans is dit researchprogramma overgenomen door de International Society for Dialogical Sience (ISDS).

Als ZKM-begeleider houdt zij zich aan de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen (de NIP-code) die voor de Maatschap Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatie als richtlijn wordt gehanteerd.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *