Beelddenken, nog immer onbekend

Water zien branden
Het moet een jaar geleden zijn geweest dat ik in gesprek raakte met een alleraardigste kinderpsycholoog in ruste. Ik vertelde hem dat we qua werk veel gemeen hadden: omgaan met kinderen met problemen. Toen hij mij vroeg wat ik deed, vertelde ik hem dat ik lange tijd beelddenkende kinderen coachte en trainde. Ik zag zijn gezicht verstrakken. Hij vertelde toen dat hem was geleerd om niet naar het woord ‘beelddenken’ te luisteren. Ik hield mijn adem in, in stille verbijstering. Na enige tijd vroeg ik hem toch naar het waarom daarvan waarop hij antwoordde: “Dan heb je er alweer een diagnose bij en dat is voor kinderen veel te belastend.”
Wat een misvatting! Ik vertelde hem dat beelddenken helemaal geen diagnose is in de zin van een of andere ‘stoornis’, maar een beschrijving van een specifieke manier van informatie opnemen en verwerken die niet aansluit op die van het onderwijs. Hij keek me aan alsof hij water zag branden.

Ons Nederlands onderwijs gaat uit van het statistisch gemiddelde kind dat een zogenaamd verbaal leersysteem hanteert, een talige aanpak. Waar echter nog steeds grote onbekendheid over bestaat, is dat waarschijnlijk 1 op de 5 er een geheel ander leersysteem op nahoudt, dat van de ‘beelddenkers’ met hun visueel leersysteem. De onderlinge verschillen tussen deze systemen vind je hierbeneden, gegeneraliseerd, samengevat.

Doorsneekinderen denken vooral in taal
Leersysteem: via de onderdelen naar het geheel, door herhaling van tussenstappen, in gelijkmatig tempo

Is goed in het opvolgen van verbale instructie
Is goed in spreektaal
Leest werkbladen/handboeken gemakkelijk
Kan goed hardop lezen
Is goed in spelling op het gehoor en gebuikt klanken als ezelsbrug
Houdt van hakken en plakken in spellingwerkboekjes
Werkt goed met de gebruikelijke stap-voor-stap leesmethodes, gebaseerd op klanken
Kan relatief lang luisteren, is dus goed in luistertoetsen
Is goed in het gebruik van symbolen (letters, cijfers, afkortingen, grammatica)
Is goed in het onthouden van telefoonnummers, jaartallen, feitjes en de afspraak links-rechts
Werkt netjes en geordend
Vertoont gelijkmatig gedrag
Samengevat: DE IDEALE LEERLING

Beelddenkende kinderen denken vooral in beelden
Leersysteem: via het geheel naar de onderdelen én in ongelijkmatig tempo (sprongsgewijs)

Kan goed visualiseren
Heeft moeite met aantekeningen maken
Leert relatief langzaam klok lezen
Is vaak niet te volgen als hij praat
Stillezen gaat beter dan hardop lezen
Wil weten waartoe leerwerk dient
Is snel afgeleid
Verliest zich in de tijd
Heeft slordig handschrift
Is vergeetachtig
Is origineel
Houdt van constructiespeelgoed, begint eraan zónder handleiding
Experimenteert graag, is vaak technisch ingesteld
Is praktisch ingesteld
Houdt van verhalen en voorbeelden
Gebruikt beeld/ritme/kleur als ezelsbrug (dus geen klanken!)
Wil graag uitblinken
Is perfectionistisch, heeft last van stress en angst om te mislukken
Heeft gevoel voor schoonheid
Is op school gevoelig voor verveling indien hij niet wordt uitgedaagd
Is veelal een laatbloeier
Samengevat: EEN BUITENBEENTJE

Waarom beelddenken nog immer onbekend is
De reden voor deze voortdurende onbekendheid is dat in de wetenschap tot nog toe geen budget is vrijgemaakt om dit verschijnsel als zodanig te onderzoeken. Gelukkig is dit wel gebeurd bij belangrijke deelgebieden. De resultaten daarvan geven heldere aanknopingspunten om kinderen met leerproblemen beter onderwijs te geven.

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *