Hoe om te gaan met beelddenken op je werk

Nieuws over de workshops
Pas op 1 oktober zal er in Zutphen opnieuw een interactieve workshop plaatsvinden over het thema: “Hoe om te gaan met beelddenken op je werk’. Ben je benieuwd naar de reacties van de deelnemers van de laatste workshops? Klik dan hier.

Tot bloei komen op je werk
Degenen die de flyer voor de workshops hebben gezien, konden daarop lezen: “Kom ook tot bloei in én op het werk!” Welnu ‘op’ je werk, daar vallen in mijn beleving de sociale contacten onder. Beelddenkers hebben namelijk een sterk invoelingsvermogen en zijn over het algemeen echte mensen-mensen.

Maar velen echter hebben in hun schoolcarrière een laag zelfbeeld ontwikkeld omdat hun wijze van denken en leren anders verliep. Daarom werden zij vaak als ‘apart’ neergezet door klasgenootjes en leerkrachten. Velen zijn ook zelf hierin gaan geloven.

Waarom Einstein gelijk had
Op school is het zogeheten ‘lineaire’ denken immers maatgevend geworden. Daaronder verstaan we het logisch redenerend denken dat systematisch is opgebouwd in volgordelijke tussenstapjes. De beelddenker echter overziet liever eerst het geheel om pas daarna de aangeboden tussenstappen te bestuderen. Het onderwijs is hiernaast zeer talig geworden en doet daarom een sterk appel op luisteren. De beelddenker echter moet het vooral hebben van voorbeelden en verhalen waardoor hij zich visueel een beeld kan vormen van de aangereikte leerstof.
Bij leerkrachten ontbreekt het helaas meestal aan eenvoudige informatie over die andere leerstijl die zo kenmerkend is voor beelddenkers. Maar nog pijnlijker wellicht is dat zij er meestal ook niet achter komen waarin beelddenkers nu juist excelleren!

Durf anders te zijn
Zodra een beelddenker eenmaal zijn sterke kanten gaat ontdekken (juist dankzij die andere leerstijl), vindt er in zijn persoonlijkheid niet minder dan een transformatie plaats. Dan ontdekt hij namelijk, soms voor het eerst, dat hij juist dingen beter kan dan de meesten om hem heen. Zo is hij op het werk vaak sterker in sociale contacten. Mits zijn zelfbeeld veranderd is en hij anders durft te zijn!

Tot bloei komen in je werk
In het werk is hij vaak sneller dan collega’s in het doorzien van problemen en het bedenken van oplossingen. Hij is alleen meestal niet zo goed in het ordelijk presenteren van die ideeën. Als een beelddenker bovendien administratief werk moet verrichten, heeft hij vaak ook moeite met correct spellen.

Hun grootste talent echter is het visualiseren, het zich een beeld vormen van de werkelijkheid. Maar, en dat is voor de meeste mensen iets waar nooit bij is stilgestaan, letters zijn helemaal geen stukjes werkelijkheid! Die vertegenwoordigen slechts symbolen, tekentjes die staan voor iets anders. In het geval van letters: klanken!

Wanneer beelddenkers nu eenvoudige visualisatietechnieken krijgen aangereikt om die vervolgens doelbewust te gaan trainen, kunnen ook zij wel degelijk correct leren spellen, gemakkelijker leren lezen en bondiger leren formuleren!
Meer hierover in de workshop van 1 oktober a.s.

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *