Hoe ook de leerkracht vleugels krijgt

Persoonlijkheid voorspelt succes
Vandaag las ik in dagblad Trouw, onder het kopje ‘Persoonlijkheid voorspelt succes’, dat persoonlijkheid een veel betere voorpeller is voor succes dan IQ, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Tot deze conclusie was de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al eerder gekomen, het samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. En dit orgaan gaf het CPB de opdracht een studie te verrichten naar maatschappelijk succes. Dit krantenartikel behandelt een deel van de uitkomsten ervan.

Volgens het CPB en Universiteit Maastricht, zo las ik, ‘zouden we de persoonlijkheden van kinderen veel beter in de gaten moeten houden om te kunnen voorspellen wat voor baan een kind later aankan, wat het gaat verdienen of hoe lang het onderwijs zal blijven volgen. (…) Voldoende IQ blijft een voorwaarde, maar persoonlijkheid voorspelt wel een breder scala aan uitkomsten. Een hoog IQ is vooral relevant voor zeer complexe banen, terwijl persoonlijkheid prestaties en loon voorspelt voor banen van alle niveaus.’

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en motivatie
Bas Ter Weel, onderdirecteur van het CPB en hoogleraar economie in Maastricht zegt in ditzelfde artikel: “We zouden veel meer uit ons onderwijssysteem halen als we persoonlijkheidsontwikkeling op scholen in het lesprogramma zouden opnemen. Persoonlijkheid is nog tot je vijftigste te vormen, terwijl een IQ al tussen je tiende en vijftiende vastligt. Wil je leerlingen uit achterstandsposities bijspijkeren, dan kun je dat beter doen via een programma gericht op de persoonlijke ontwikkeling en motivatie, dan op cognitieve ontwikkeling. Toch is vooral daarvoor aandacht.”

Indicatoren voor toekomstig succes
In dit rapport worden vijf persoonlijkheidskenmerken genoemd die doorslaggevend blijken te zijn voor succes. Ter Weel: “Het gaat om de ideale mix van zorgvuldigheid, openheid, extraversie, goedaardigheid en emotionele stabiliteit. Mark Zuckerberg van Facebook is een introverte man. Maar hij beschikt in grote mate over de andere karaktertrekken. Zo compenseert hij de ene met de andere eigenschap.”
Het artikel vervolgt (cursivering van mij): ‘Bij kinderen zijn die persoonlijkheidskenmerken nog niet zo makkelijk vast te stellen, maar ze kunnen er wel al blijk van geven. Nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag, aanpassingsvermogen en gevoeligheid kunnen indicatoren zijn. Hoe eerder deze eigenschappen bij kinderen gestimuleerd worden, hoe verder ze zich deze eigen zullen maken.’

Een veilige leeromgeving
Het boekje “Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft en iedereen om hen heen” gaat grotendeels over het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van leerlingen. Als de leerkracht zich bovendien in de lessen afstemt op de beelddenkende (zorg)leerling, richt hij zich vanzelf op bovenstaande ‘indicatoren voor toekomstig succes’. De beelddenker kenmerkt zich namelijk (veelal) door nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag, aanpassingsvermogen en gevoeligheid.
Mits deze eigenschappen zich kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving! Als de docent zich nu gaat toeleggen op het creëren van verbondenheid met en onder zijn leerlingen (hoofdstuk 3) kan er een gezond sociaal klimaat ontstaan. En, afgaand op de uitkomsten van het bovengenoemde onderzoek, werkt hij daarmee tegelijk ook aan het toekomstige maatschappelijk succes van zijn leerlingen!
Zou een docent die dit nastreeft onbewogen kunnen blijven hieronder? Nee, ik denk dat iedereen hier vleugels van krijgt, de leerkracht niet in de laatste plaats!

En hoevelen zijn er al niet die dit hun hele (werkende) leven op school vanzelfsprekend al doen? Zij zijn het die de wereld veranderen!

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *