Uitgesproken

Op 16 januari jl. stierf onze beroemde dirigent, klavecinist en organist Gustav Leonhardt op 83-jarige leeftijd. Vanmiddag vindt de afscheidsdienst plaats in Amsterdam. Het filmpje hierbeneden is een opname van het laatste concert dat hij gaf op 12 december 2011 in Parijs.

Uitgesproken meningen
Hij was niet alleen een uitgesproken Bachkenner, maar ook een mens van uitgesproken meningen. Ik las over zijn “onverzettelijkheid en vastomlijnde, zo niet rigide opinies”, zoals zijn minachtende uitlatingen over de muziek van Händel (Trouw 18 januari jl.). Laat deze uitgesprokenheid van beelddenkers nu juist het onderwerp zijn van dit hoofdstuk!

De meeste beelddenkers bereiken niet zo’n grote hoogte als hij, toch is het niet moeilijk om overeenkomsten te vinden. Laat ik er een paar noemen:

-Bevlogenheid.
-Hobby’s die algauw passies worden.
-Gevoeligheid.
-Speelsheid.
-Nieuwsgierigheid (in de zin van leergierigheid).
-Perfectionisme.
-De zintuigen die de sterkste signalen geven aan de hersenen

In staat om zwart-wit èn genuanceerd te denken
Het vinden van woorden is voor beelddenkers echter een tijdrovende klus. Deze dekken de lading van hun beleving vaak ook niet. Met als gevolg het vaak zwart-witte, ongenuan-ceerde denken.
Jenny (57), een collega coach, vertelde me eens: “Ik kan heel goed over mensen zwart-wit denken. Toch ben ik ook goed in staat om dit genuanceerd, vanuit alle kanten te doen. Maar dan doe ik dat zo goed dat ik er soms ziek van word, bij wijze van spreken.” Misschien is het hierom dat beelddenkers een voorkeur ontwikkelen tot het zwart-witte denken om niet te verdwalen in die veelheid aan nuances.

Emoties, de motoren van onze herinneringen
In “Ellis en het verbreinen” (een boek over hersenen, gedrag en educatie) schrijft Jelle Jolles, hersenwetenschapper en hoogleraar, dat “emoties de motoren zijn van onze herinneringen. Bij een sterke emotie krijgen veel hersendelen de opdracht: “Let op, dit kan belangrijk zijn.” Daardoor nemen we op een veel intensere manier waar. Daarnaast worden deze sterk emotionele gebeurtenissen ook beter opgeslagen in het langetermijn-geheugen.” (p. 49)
In dit citaat herken ik een tweede motivering voor beelddenkers om er een duidelijk kenbare mening op na te houden, al gaat dit onbewust.

Onder het maaiveld
Maar, oef! Niet iedereen weet goed om te gaan met onze boude beweringen. Ik roep geregeld hiermee bij mensen irritaties op, soms erger.
Omdat beelddenkers ook nog eens een bovengemiddeld, gevoelig hart bezitten, is er dus moed voor nodig om de eigen zienswijze te uiten.
Veel soortgenoten verkiezen echter een plaats onder het maaiveld om vervelende reacties van omstanders uit de weg te gaan. En dat is jammer, want hun originele, soms vernieuwende kijk op veel dingen is soms echt verrijkend. En hun begaafdheid blijft door dit gedrag verborgen voor de wereld.

Gustav Leonhardt daarentegen heeft genoeg moed weten op te brengen om te worden die hij werd!

Volgende hoofdstukken: 21.Inventief, 22.Grappig, 23.Energiek, 24.Intuïtief, 25.Spiritueel, 26.Inspirerend, 27.Betrokken, 28.Gevoelig voor schoonheid, 29.Veelal bescheiden, 30.Verhalenverzamelaar

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *