Beeldend

automatiseren van de alternatieve g

De culinaire druktemaakster uit het vorige hoofdstuk is van binnenuit neergezet. Voor alle duidelijkheid, deze beschrijft mijzelf als onvervalste beelddenkster.

Een sterk beeldend vermogen.
Een ander kenmerk van beelddenkers, een dat dicht aansluit bij dat van hun bevlogenheid, is hun sterk beeldend vermogen. Nel Ojemann, lange tijd in Nederland de deskundige bij uitstek op het gebied van beelddenken, beschrijft ergens een kind dat hartgrondig begint te huilen als andere gezinsleden door haar spel heenlopen. Was dit spel voor hen te zien? Nee, in het geheel niet, buiten wat verschoven stoelen om. Het kind zelf echter had wel degelijk een levendige, ruimtelijke voorstelling van voorwerpen. Maar deze waren alleen zichtbaar voor haar eigen ogen.

Dit kind was dus duidelijk ruimtelijk visueel ingesteld. Zouden dit “plaatjes” zijn geweest in haar hoofd? Ontegenzeggelijk! En toch denk ik dat er sprake is van meer dan dat. Ik ervaar dat mijn beelden meer lijken op hele korte videoclipjes. Alleen met dit verschil dat er een intense beleving aan is gekoppeld. Laat ik een voorbeeld geven.

Sensitieve ruimtelijke beleving.
Onlangs ontmoette ik Klaske (70). Op het perron liepen we even hand in hand, misschien maar een minuutje voordat wij afscheid namen. Als ik nu aan haar denk, zie ik haar veel te ernstige gezichtje en tengere gestalte en voel ik de bewogenheid voor deze broze, dappere vrouw, tegelijk met de warme druk van onze handen en de beweging van ons gezamenlijk oplopen. Het is vooral deze sfeer “van binnenuit” die de intensiteit geeft aan dit beeld. En alles hiervan dringt zich tegelijkertijd aan mij op.

Schema’s, kleuren en vlakken
Het kan ook nog anders. Zo sprak ik Hilde, getrouwd met een jonge dyslectische arts (30) die druk bezig is met promotieonderzoek. Zij ontdekte dat hij vooral in schema’s, kleuren en vlakken denkt.

Het beeldend vermogen van beelddenkers bestaat dus (op zijn minst) uit vliegensvlugge beelden, bewegingen, emoties, schema’s, vlakken en sfeertekeningen, zich opdringend in één oogopslag.
Omdat de beelddenker zijn informatie voornamelijk via zijn zintuigen opdoet (èn verwerkt), wordt hij vaak als “holistisch denker” beschreven.

De vertaalslag maken naar woorden
En zet al deze indrukken, beelden, schema’s en vlakken maar eens om in woorden! Dat kost tijd en moeite. Dit geldt ook voor mij, terwijl ik een talige beelddenker ben.
Het zijn vooral de niet-talige beelddenkers die een groot probleem hebben met deze vertaalslag van woord naar beeld en andersom.

Neem nu het jonge beelddenkende kind, dat nog onvoldoende woorden ter beschikking heeft. Stel dat dit kind nou eens geen bijzonder geduldige en begrijpende ouder heeft. Zal dit kind dan niet uiteindelijk gaan beslissen om zijn indrukken maar voor zichzelf te gaan houden? Misschien leidt dit zelfs wel tot een zeker isolement, al dan niet zelf verkozen.
Wat een zegen als dit kind zich dan toch leert uitdrukken in gebaren, dans of muziek, in tekeningen of schilderijen!

Volgende hoofdstukken: 3.Associatief, 4.Dromer, 5.Contextdenker, 6.Snel, 7.Soms talig, soms niet, 8.Creatief, 9.Altijd bezig, 10.Gevoelig, 11.Nieuwsgierig, 12.Speels, 13.Impulsief, 14.Tijdloos, 15.Sfeergevoelig, 16.Verbonden met de natuur, 17.Praktisch, 18.Doorzetter, 19.Avontuurlijk , 20.Uitgesproken, 21.Inventief, 22.Grappig, 23.Energiek, 24.Intuïtief, 25.Spiritueel, 26.Inspirerend, 27.Betrokken, 28.Gevoelig voor schoonheid, 29.Veelal bescheiden, 30.Verhalenverzamelaar

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in blog and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *