Stress op het werk (1)

In het vorige blog heb ik drie beelddenkers beschreven die door hun anders-zijn veel stress hebben ervaren op het werk en elders.
Stress bij beelddenkers wordt niet alleen veroorzaakt door hun lage zelfbeeld of beperkte werkgeheugen. En ook niet zozeer door de onbekendheid bij collega’s en leidinggevenden met hun andere manier van denken. Het dramatische van hun stress is dat bij hen juist hun prachtige kwaliteiten vaak bovenmatige stress veroorzaken!

Sprookjes!
Neem nu een van de meest in het oog springende talenten van beelddenkers: hun creativiteit! Albert Einstein beweerde ooit dat iemands verbeelding belangrijker is dan zijn kennis. Toen een jonge moeder hem vroeg wat ze aan haar zoon zou voorlezen opdat deze ook een briljant denker kon worden, antwoordde hij: ‘Sprookjes’. En nadat ze hem vroeg wat zij hem daarna te lezen zou geven, antwoordde hij: ‘Meer sprookjes!’
‘Als ik mijzelf onderzoek en mijn denkmethodes’, zei hij eens, ‘kom ik tot de conclusie dat mijn talent om te fantaseren meer voor mij heeft betekend dan mijn talent om abstract te denken.’
Maar wat als je op je werk niet of nauwelijks de kans krijgt om creatief te denken en wanneer je bijvoorbeeld veel administratief werk moet doen? Tja, dan hoef je niet lang te wachten of deze beelddenker haakt af omdat hij er geheel aan opbrandt.
Want voor beelddenkers zijn volgordelijke klussen een kwelling! Die maken hem super gestrest en slorpen bovenmatig veel energie bij hem weg. Orde en systematiek passen helaas niet bij zijn aangeboren manier van denken! Dit in tegenstelling tot de niet-beelddenkers, die hun informatie ordelijk na elkaar verwerken. De beelddenker echter is juist een meester in het opdoen van simultane informatie, die dus tegelijkertijd bij hem binnenkomt. En dat is nu weer uitermate handig bij het oplossen van problemen, bij het ontwerpen en het bedenken van verhalen.

Talentontwikkeling en co-creatie
Maar er is hoop! Want steeds meer bedrijven en maatschappelijke instellingen richten zich bij hun medewerkers op talentontwikkeling en co-creatie. Als nu onze beelddenker de moed vindt om te vertellen waar zijn grootste talenten uit bestaan, zal hij in dit soort bedrijven en instellingen tot ontplooiing kunnen komen. Want bij creatief denken en co-creatie moet je kunnen brainstormen. En daar kun je hem ’s nachts voor wakker maken, bij wijze van spreken.

Correct schriftelijk werk afleveren
Als je correct schriftelijk werk wilt afleveren moet je ook volgordelijk kunnen denken. Een mooie zin wordt immers nauwgezet geconstrueerd volgens specifieke regels die de meeste mensen onbewust weten toe te passen.
En daar hoef je zeer beslist niet dyslectisch voor te zijn! Ikzelf bijvoorbeeld ben niet dyslectisch maar moet toch eindeloos peuteren aan een blog voordat ik het publiceer. Mijn problemen liggen niet niet zozeer in de spellingregels maar in de juiste volgorde van hulpwerkwoorden binnen een zin. En daarnaast maak ik vanwege de snelheid veel typfouten door letters om te wisselen, een hindernis waar ook dyslectici last van hebben. Mijn probleem met volgorde zit hem ook in het onthouden van telefoonnummers, postcodes, pincodes, afkortingen en plaatsnamen. Een hele riedel dus die voor veel ongemak zorgt.

Groot inlevingsvermogen
Naast creativiteit en simultaan denken, is de beelddenker veelal begiftigd met een groot inlevingsvermogen. En dat zorgt dat hij zich gemakkelijk over zijn grenzen laat trekken. Daarover meer in het volgende blog.

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *