Beelddenkers: intens in het leven staand (2)

Dichtkunst en proza
Omdat beelddenkers intens in het leven staan, kijken zij op een specifieke manier. In het vorige blog heb ik geprobeerd dit ‘schildersoog’, deze gevoeligheid voor schoonheid, te beschrijven.
En dat hoeft niet perse te worden uitgedrukt in verf of potloodlijnen, dit kan evengoed in gedichten of proza. Literatuur wordt als waardevol beschouwd omdat deze jou woorden schenkt om je eigen beelden en sfeertekeningen te beschrijven en om deze te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek. Juist hun specifieke manier van kijken zorgt ervoor dat de beste schrijvers en dichters beelddenkers zijn.

Sociale betrokkenheid
Zo had ik het genoegen Fred (42) te ontmoeten, een talige beelddenker die maar liefst twee boeken schreef. Vanwege zijn sterke sociale betrokkenheid deed hij een tijdlang ontwikkelingswerk in Afrika waar hij zich liet raken door de verhalen. Eenmaal thuisgekomen bekommerde hij zich over asielzoekers. In dat vrijwilligerswerk ontdekte hij dat hij de neiging heeft om in zijn zorg voor anderen door te slaan. Zijn fijngevoeligheid en zorgzaamheid dreigde een valkuil te worden.

Beelddenken en zelfacceptatie
In zijn voorlaatste baan werkte hij onder zijn niveau. Net als Bart (van het augustusblog) ten gevolge van een laag zelfbeeld. Fred is toen op zoek gegaan naar meer zelfkennis en tot zijn grote verrassing ontdekte hij dat hij een ‘beelddenker’ is, een fenomeen dat hem tot dan toe volkomen onbekend was. Dit heeft hem zoveel inzicht gegeven en opluchting dat zijn eigenwaarde enorm is gegroeid. Zo schreef hij onlangs:
“Het bijzondere is dat ik nu al negen weken fulltime aan het werk ben. Binnen de internationale transport voel ik me als een vis in het water vanwege de gedrevenheid van de mensen daar, het snelle schakelen, de korte communicatielijnen, de vreemde talen en de vrijheid die ik krijg om dingen op mijn manier te doen. Daarnaast kreeg ik ook nog eens vier betaalde schrijfopdrachten!”

Aarden
Iemand met zoveel passies, ideeën en betrokkenheid raakt al heel snel vol in het hoofd, weer zo’n bekende valkuil bij beelddenkers. Hoe is het hem gelukt om daaruit te komen?
Welnu, in periodes van werkloosheid is hij te voet door heel Europa getrokken. Tijdens deze zware trektochten heeft hij leren loslaten en volharden. En genieten van het kleine. Deze wandelingen leverden hem bovendien een passie op voor de natuur.
Zijn nieuwste ontdekking is meditatie via ademhaling. Fred ontdekte dat hij nog meer dan voorheen zijn lichaam mag ‘bewonen’. Emoties, herinneringen, blokkades liggen immers in het lichaam opgeslagen. Door nu diep en intensief te ademen komt er veel los. “Het allerbelangrijkste daarvan is dat ik daarmee geleerd heb te aarden. Dát maakt mij nu een compleet mens!”

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenkers: intens in het leven staand (1)

——————————————————————————————————————————————–
Binnenkort beginnen weer twee series interactieve workshops van elk drie avonden over beelddenken (voor volwassenen). De herfstserie: 24 oktober, 31 oktober en 14 november. De winterserie: 30 januari 2018, 6 februari en 21 februari. Deze vinden allemaal plaats op de Volksuniversiteit te Zevenaar op een dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.
——————————————————————————————————————————————–
Intens in het leven staand
“Het is heel erg fijn om een stukje te lezen waar ik erg veel in herken. Dit specifiek: “Ze zijn vaak heel gevoelig en staan intens, met hun hele hebben en houden, in het leven.” Precies! Na een dag werken en gesprekken met diverse mensen ben ik uitgeput.
Ik ben 32 jaar en heb sinds kort een prachtbaan als ingenieur. Het meest lastige aan omgang met mensen is dat veel mensen me niet begrijpen en mij een stempel geven: Dom, Traag, Raar, Abnormaal, Te aardig, etcetera. Het ontbreekt me echter aan lef om deze mensen van repliek te dienen. Ruimdenkende mensen kunnen mijn rijke fantasie en ideeën meestal wel waarderen. Ik heb momenteel een geweldige vriendin (geen beelddenker) die mij hiermee helpt en dit accepteert. Deze acceptatie helpt mij enorm! Ze zou zelf ook vaker zo enthousiast willen kunnen vertellen en daarmee mensen kunnen aansteken, zegt ze.”

Hoe herkenbaar is deze reactie! Niet alleen dat ‘intens levende’, ook het feit dat hij de confrontatie niet durft aan te gaan en zo sterk bemoedigd wordt door iemand die hem nou eens WEL accepteert zoals hij is! In mijn ervaring lopen nog verschrikkelijk veel volwassen beelddenkers rond met kneuzingen vanuit het verleden. Het verkeerd ingeschat worden begint meestal al op de basisschool. Vandaar dit blog dat beoogt beelddenkers te wijzen op hun kracht. Een daarvan is het ‘intens in het leven staan’, een serie blogs waarmee ik vandaag begin.

Kijken met het schildersoog
Dit talent, zorgt voor veel moois, zoals het kijken ‘met een schildersoog’. Niet weinig beelddenkers treden hiermee de kunstwereld binnen. Om het ‘zien’ te verdiepen, helpt het als ook het verhaal achter hetgeen je ziet tevoorschijn komt. Om dit te illustreren neem ik je in gedachten mee op een wandeling. Zet al je zintuigen op scherp en laat je meevoeren in het kijken ‘met heel je hebben en houden’.

“Op een zachte zomerse zondag in augustus wandelen we de uiterwaarden binnen achter Gorssel. Dagen heeft het geregend. Een zweem van mest hangt boven de velden, het hooi netjes op tijd binnengehaald, de velden liggen geel en naakt te zijn.

Maar nu, nu is het hier zó stil… Alleen de populieren fluisteren hun liedje…
En, hoog boven ons, het vrolijke gekwetter van zwaluwen…
Het is er zo stil dat je overal vliegjes en krekels hoort zoemen en tjirpen.
Alles ademt er rust…
Loom herkauwen de koeien…
In de verte het trage ‘gebonke-bonk’ van een schip waarvan alleen de mast boven de oever voortbeweegt.

Rivierduin in de winter

Wat een bobbelig landschap!
Je kunt de geschiedenis er vanaf lezen. Zo zie ik in gedachten de IJssel hier traag kronkelen, eeuwen lang. Op de oevers zand afzettend en klei in de laagtes. Vaak zijn er wijde buitenbochten afgesneden, dode poelen achterlatend. De zandgebieden herken je aan de bospercelen en boerderijen er bovenop, de rivierklei aan de akkers en weilanden. De wegen volgen van oudsher de zandoevers en soms de vroegere winterdijken.

Alles hier ademt rust… Mijn hele lijf ademt mee.”

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Twee beelddenkers

Anneke de verbinder
Vandaag kwam ik in de stad Anneke weer eens tegen, altijd uitermate inspirerend. Na jarenlang radio-omroepster te zijn geweest pakte zij, 73 jaar oud, haar spullen op om het gezin van haar zoon te ontlasten. Haar autistische kleinzoon vergde veel aandacht en daarom verhuisde zij naar Zutphen. Of zij nu in de provincie woont of in het drukke Hilversum, het gaat haar allemaal even gemakkelijk af. Als zij zich maar kan verbinden met mensen.
Eenmaal hier sloot zij zich aan bij een kerkgenootschap na een buitenkerks leven van meerdere decennia. “Een kerk moet verbinden”, vindt ze, “met haar netwerk kun je zoveel meer betekenen voor vluchtelingen en andere mensen.” Zij werd daar in de kortste keren de mater familias, “vanwege mijn leeftijd, hoor!”. Op het terrasje vanmorgen waren de keren dat zij iemand toezwaaide dan ook niet meer te tellen op een hand.

Uit haar rappe mondje buitelde het ene verhaal over het andere. Beeldende verhalen over spontane ontmoetingen en onbesuisde avonturen waar zij en haar man toentertijd in terecht zijn gekomen, over jarenlange vriendschapsbanden die over en weer gekoesterd worden.
Met haar 85 is Anneke voor mij een voorbeeld, als mens en als beelddenkster. Vanwege haar openheid van geest, haar brede belangstelling en levendigheid. En niet in de laatste plaats vanwege haar sterke sociale betrokkenheid.

Bart de volharder
En dan Bart, maar half zo jong als Anneke, hij volhardt!
Na zijn VWO heeft hij heel wat diploma’s binnengehaald: die van Engels tolk-vertalen, van een Master of Business Administration en tot slot die van de Pabo.
Omdat hij zich tot voor kort super onzeker heeft gevoeld zocht hij helaas altijd banen die onder zijn niveau waren. Met als gevolg dat hij ook altijd tussen mensen zat die zijn interesses niet deelden en zijn creatieve ideeën en humor niet op waarde wisten te schatten. Maar misschien leed hij wel het meest onder de mentaliteit van zijn collega’s die het wel best vonden om te functioneren in een vastomlijnd (dus saai) patroon. Zij zaten niet te wachten op vernieuwingen. Kortom Bart was nergens op zijn plaats.
Maar gelukkig, na een lange crisisperiode, heeft Bart uiteindelijk zichzelf gevonden. Hij heeft leren accepteren dat hij geen doorsnee mens is maar een beelddenker. Iemand met een opvallend originele en creatieve geest en een groot gevoel voor humor. En een onstuitbare levenslust!

Bart is onlangs als zelfstandig ondernemer begonnen, een werksituatie waarin hij alles zelf kan bedenken en ongehinderd creatief kan zijn. Maar ja, hij is net als Anneke ook een sterk sociaal wezen en wil daarom niet alles helemaal op zijn eentje doen. Via LinkedIn vond hij een maat die op zakelijk gebied dezelfde interesses heeft als hij. Samen brainstormen zij nu heel wat af en delen zij hun netwerk en ervaringen en zetten zij samen strategieën uit om klanten te werven. Elk voor zich. Beide mannen gunnen elkaar namelijk wel een eigen marktaandeel, maar houden wel hun portemonnees gescheiden. Collegialer kan het niet, dacht ik zo.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dyslexie en beelddenken (3)

De kracht van kwetsbaarheid
Je zou zeggen dat kwetsbaarheid en kracht elkaars tegengestelden zijn. Maar dat lijkt alleen maar zo. Want ik heb weer zulke kostbare verhalen gehoord dat ik die moest verwerken in het nieuwe blog! En wat bleek: het een heeft juist met het ander te maken, kwetsbaarheid leidt zelfs naar het andere. Ook al klopt dat niet met het gangbare denken zoals de tekening van Escher hierboven dat ook niet doet.

Dit keer stuitte ik op het verhaal van de ouders en grootouders van Simone, de eersteling van deze serie. Toevallig. Toen ik namelijk met Simone een afspraak maakte om haar te interviewen vertelde ze me dat ze eerst met haar moeder en oma wilde zwemmen.
Laat Oma toch in een vergevorderd stadium van dementie verkeren. Wat een kleindochter, wat een moeder! En wat een Oma.
Vandaag hoorde ik hun verhaal. Oma is in haar leven altijd actief en sterk sociaal betrokken geweest. Naast haar gezin deed zij ontelbare dingen in het vrijwilligerscircuit. Veel heeft zij betekend in de stad waar zij woonde. Een aantal jaren terug heeft Simones moeder haar ouders naar haar stad gehaald. Vader werd namelijk doof en moeder begon te wapperen met haar geheugen. Simones moeder heeft haar moeder toen dit ene zinnetje geleerd voor als haar geheugen haar in de steek liet: ‘Het geeft helemaal niks, het is niet erg.’ En nu ze inmiddels verder is afgedwaald in dat proces treedt ze mensen tegemoet die ze niet herkent met: ‘Het geeft helemaal niks, het is niet erg!’ Ontwapenend! De meeste mensen reageren dan ook spontaan met een lach en een omhelzing.
Zo laat Oma zien dat kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn.

Ontstellend en ontroerend
Maar ook haar kleindochter weet ervan. Half juli studeert zij af op haar MBO-Theaterschool. Daar ontvangt zij haar diploma, het eerste ‘papiertje’ notabene sinds haar zwemdiploma! Wat een feest!
Met de hoogste cijfers heeft zij onlangs haar afstudeerproject afgerond. En wat voor een project! Al improviserend en maar liefst 40 minuten lang, gaf zij een solovoorstelling over haar dagelijkse gang naar het speciaal onderwijs. Van vroeger, vanwege haar extreme dyslexie. Ze heeft mensen laten schateren om haar grappen. Tegelijkertijd wist zij hen diep te raken met ontstellende verhalen.
De zorgcoördinator van haar vroegere school is speciaal hierbij uitgenodigd, een vrouw die Simone jarenlang begeleid heeft in haar worsteling van het-maar-niet-aan-het-lezen-kunnen-komen. Deze vrouw was diep ontroerd. Niet alleen om de ontstellend mooie afloop van dit pijnlijke sprookje, ook vanwege de eenzaamheid die zij kennelijk al die tijd verborgen had. Hoe kwetsbaarheid een kracht kan worden!

Uit zijn schulp gekropen
En Marcel, de man van het laatste blog? Ook hij heeft de kracht ontdekt van zijn kwetsbaarheid.
Na aanvankelijk moeilijke avonden op de Volksuniversiteit te Zevenaar waar traumatische ervaringen van vroeger hem soms onverwacht parten speelden, heeft hij de vorige week toch besloten om zich bij een groep mensen aan te sluiten die dezelfde brede belangstelling hebben als hij. ‘Niet langer wil ik alleen maar in mijn werkplaats zitten en maar zelden iemand ontmoeten.’ Ook hij heeft ontdekt dat hij de wereld veel te bieden heeft!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dyslexie en beelddenken (2)

Kostbare verhalen
In de loop der jaren heb ik heel wat kostbare verhalen gehoord uit de mond van dyslectici. Zie bijvoorbeeld het vorige blog of dat van Luc de stukadoor of Bert de analfabeet (bij nummertje 13) of Sam de trompettist of Paul de striptekenaar.

Doorzetter
Ook Marcel (62) heeft als dyslecticus een leven achter zich waarin het gewone leesonderwijs hem niet blijvend vooruit heeft kunnen helpen. Maar omdat hij een extreme doorzetter i,s heeft hij het gepresteerd om maar liefst vier keer opnieuw te beginnen met leren lezen en schrijven. Kort geleden kwam hij mij zijn verhaal vertellen.

Op de lagere school heeft hij zich vanaf het begin ongelukkig gevoeld en bleef dan ook in de eerste klas zitten. In de tweede is hij voorwaardelijk overgegaan omdat hij zich het lezen en schrijven niet eigen wist te maken. Gelukkig zorgde zijn moeder ervoor dat hij halverwege de derde klas van school kon switchen naar een plek waar voor kinderen als Marcel voldoende aandacht en expertise voor handen was. Hij is er heel gelukkig geweest.

Maar het lezen en schrijven beklijfde niet omdat er op het gebied van deze vaardigheden in zijn vervolgopleiding weinig eisen werden gesteld. Op het individueel technisch onderwijs (I.T.O.) was hij echt op zijn plaats dankzij zijn ruimtelijk inzicht en handigheid. Vaktekenen werd zijn lievelingsvak. Hij heeft daar besloten om timmerman te worden en dat is hij nog steeds, met veel plezier!

Lezen moet worden onderhouden!
Maar helaas! Ook daarna raakte hij opnieuw de kunst van het lezen en schrijven kwijt. Bij elke dyslecticus namelijk verdwijnen deze vaardigheden als deze niet regelmatig worden ingeoefend, ‘onderhouden’.
Inmiddels 27 jaar oud pestten op zijn werk zijn collega’s hem omdat hij woorden verhaspelde en niet goed kon lezen en schrijven. Daarom besloot hij om bij een logopedist dit alsnog onder de knie te krijgen, zijn derde poging. Kort daarna is hij ook een eigen timmermansbedrijf begonnen wat een gouden greep bleek te zijn. Zoveel beelddenkers immers gedijen beter wanneer zij voor zichzelf beginnen!

Luistertherapie
Toen hij echter in 1994 in een persoonlijke crisis terechtkwam, vond zijn vrouw op het internet een methode die hem op alle gebieden een enorme oppepper zou geven. En deze vierde poging is uiteindelijk bij hem blijven hangen!
Voor deze Tomatis-luistertherapie reisde hij aanvankelijk elke dag naar Nieuwegein, later twee keer per week om er in totaal 190 muzieksessies te ondergaan, 3 á 4 per keer. Hij luisterde baar muziek van Mozart waar sommige tonen uit waren weggefilterd en andere ertussen gestopt. Als huiswerk moest hij wel elke dag een stukje uit de krant te lezen. De heer Tomatis heeft goed begrepen dat deze vaardigheden moeten worden onderhouden!

Het heeft Marcel heel wat geld en inspanning gekost om dit tot een goed einde te brengen. Maar nu, 23 jaar later leest hij nog steeds als een trein: romans, boeken over uitvindingen en interessante theorieën over het ontstaan van de wereld. Hiermee geeft hij ook blijk van een ruime belangstelling, een typisch verschijnsel van zeer veel beelddenkers!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dyslexie en beelddenken (1)

Schooltrauma
Twee weken geleden belandde ik zomaar in een bijna vergeten episode uit mijn middelbare schooltijd. Vanwege een aantal aardige kennissen deed ik mee aan een streng klassikaal vormgegeven cursus van maar liefst zes keer drie uur. De cursus wordt geleid door twee goed bedoelende vrijwilligers die nauwgezet en streng hun programma afwerken. Nadat ik daar als een klein kind tot de orde werd geroepen, borrelde er heel oud en puberaal verzet in mij op. Ik voelde mij weer de vernederde tiener van toen die in de verkeerde film was terechtgekomen en die zich ronduit verveelde. Afschuwelijk mij plotseling weer zo gevangen te weten, onbegrepen en alleen.

Dyslectisch
En hoe moet dit dan zijn als je dyslectisch bent?! Zoals Simone, een sprankelend meisje van 19 dat tot voor kort het zorgenkind was van haar ouders. Zij heeft wel zes scholen van binnen gezien.
Tot aan haar 16de. Toen zette ze er een punt achter door auditie te doen voor een MBO-Theaterschool. En daar is zij glansrijk aangenomen, op slechts één voorwaarde: dat ze na het eerste jaar zou doubleren omdat ze immers geen enkel diploma had. Maar dat ze überhaupt werd aangenomen maakte haar zo gelukkig dat zij hier geen enkel bezwaar tegen had.

Depressief
Terugkijkend op haar schoolplichtige periode begrijpt ze nu dat ze toen niets anders is geweest dan depressief. Zonder dit overigens te weten, ze wist niet beter! Geen enkele school is in staat gebleken haar te leren lezen. Want niemand heeft zij daar ontmoet die haar onbevangen tegemoet trad vanwege haar zogenaamd ‘meervoudige problematiek’ zoals NLD, Pdd-nos en MCDD. “Ach”, zei ze bij de laatste twee scholen, “jullie geloven toch niet in me, waarom zou ik dan nog mijn best doen? Ik word hier toch weer weggestuurd.”
Eenmaal op de Theaterschool echter behaalde Simone de allerhoogste cijfers! Zij deed het daar zelfs zo goed dat de schooldirectie haar aanvankelijke voorwaarde heeft ingetrokken!

Levenskunst
Naast theater doet Simone veel aan acrobatiek om zich te ontladen en om geld te verdienen. Het liefst wordt zij professioneel acrobaat en entertainer. Maar daarnaast zou zij heel graag theaterdocent willen worden om theater te maken voor en met mensen met een beperking. “Ik wil dat ook zij hun talenten gaan ontdekken zoals ik dat heb mogen doen”

En, hoe zit het nu met haar lezen? Volgens haar moeder leest zij hooguit tien zinnetjes per dag. Gelukkig heeft zij vroeger thuis wel haar woordenschat en literatuurkennis ontwikkeld met behulp van luisterboeken. Eenmaal zelfstandig redt zij het dankzij speciale voorleessoftware.

Wat een levenskunstenares!
En wat een prachtouders heeft zij die er alles aan hebben gedaan om dit meisje toch zoveel mogelijk bagage mee te geven naast alle ellende op school. Hierdoor, én door haar positieve levenshouding, is Simone kunnen uitgroeien tot iemand die echt op haar plek is gekomen. “Leeftijdgenootjes weten eigenlijk niet wat gelukkig-zijn is omdat zij zonder problemen hun school hebben doorlopen. Maar ik heb op de theaterschool overduidelijk mogen ontdekken wat dat woord betekent!”

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hoogbegaafdheid en beelddenken (3)

Wat een voorjaar, HEERLIJK!
Ik lees bij Loesje vandaag op mijn kalender: “Lentekriebels; ik ben een vroegbloeier.”

Toch zul je bij onze beelddenkers weinig vroegbloeiers aantreffen. Qua aanleg en ontwikkeling van hun brein vallen zij namelijk buiten het statistisch gemiddelde. Dus ondervinden zij problemen op school en worden zij vanzelf laatbloeiers. En dat gebeurt meestal pas nadat ze het onderwijs achter zich hebben gelaten.

Ook het zusje van Jesse (van het vorige blog) wordt op school niet voldoende uitgedaagd. Ze moet nog tien worden, maar toch moest Eva onlangs een keuze maken uit de middelbare scholen in haar omgeving. Vanwege haar hoge intelligentie zit zij namelijk al in groep 7. (De eind-Citotoets vindt tegenwoordig vervroegd in het jaar plaats waardoor zevende groepers in de winter al op zoek moeten gaan naar een school die hen leuk lijkt.)

Cultuur van gemiddelden
Eva heeft geen last van die ‘kloof’ waar we het in het vorige blog over hebben gehad. Haar honger naar kennis echter werd al vanaf de peuterspeelplaats getemperd omdat die niet paste in het programma. In groep 1 wist zij haar naam al te schrijven maar toch mocht ze geen letters leren. Omdat zij in een combinatieklas zat, pikte zij tijdens de klassikale lessen gelukkig toch zoveel op dat zij wat dat betreft aan haar trekken kwam. Even later verbood juf haar om 3D-huisjes te tekenen omdat dit pas in groep 3 aan bod zou komen.

Na haar eerste herfstvakantie heeft Heleen aangegeven dat dit meisje behoefte had aan meer. Maar juf vermaande Mama om thuis niet teveel uitleg te geven. “Laat haar toch kind zijn!” Het gevolg was dat Eva niet meer naar school wilde en dat het elke dag een drama werd om haar toch zover te krijgen.
In januari gaf haar eerste Cito-toets aan dat Heleen misschien toch gelijk had. Ze mocht zelfs de toets doen van groep 2. En nadat die score binnen was, kreeg zij toestemming om over te stappen van groep 1 naar groep 3. Eva werd beduidend zelfverzekerder en bleek de overstap zelfs op sociaal-emotioneel gebied goed aan te kunnen.

Gedemotiveerd
Maar helaas, na het aanvankelijk mooie begin is Eva in groep 7 haar motivatie kwijt geraakt om nog verder haar best te doen. Ze vindt school maar stom en saai. Heleen maakt zich nu grote zorgen dat dit meisje niet zal leren hoe zij straks op de middelbare school moet leren. Vanwege een goede vriendin wil zij niet van school veranderen en daarom zit er niets anders op dan naar goed voortgezet onderwijs te zoeken. Een school die haar voldoende uitdaagt en haar leert te leren.

Voor thuis heeft Heleen alvast een prachtige oplossing bedacht. Eva gaat namelijk super graag naar vioolles maar wil niet oefenen! Als ze vervolgens op les vastloopt is ze doodongelukkig.
Heleen bedacht in januari nu het volgende. Als Eva thuis elke dag viool oefent, verdient ze een sticker en bij 40 stickers heeft ze een super grote verrassing verdiend.
En dat werkte wonderwel! Als beloning kreeg zij in maart de kans om naar Lindsey Stirling te gaan, de beroemde Amerikaanse violiste, danser en performancekunstenares. Eva was helemaal verrukt! Als toegift hoorde zij ook nog haar verhaal hoeveel hindernissen deze vrouw heeft moeten nemen om haar droom bewaarheid te laten worden. Ook dat maakte diepe, diepe indruk.

Dringend advies
Heleen heeft een dringend advies voor leerkrachten: zet dit soort kinderen niet op de gang met verrijkingsstof! Zij voelen zich immers al zo alleen en anders. Maak dus die sociale kloof niet nog dieper!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hoogbegaafdheid en beelddenken (2)

——————————————————————————————————————————————
NIEUWS: Vanwege grote belangstelling was er op de Volksuniversiteit te Zevenaar een tweede serie interactieve workshops over beelddenken. Ben je benieuwd naar de reacties van de deelnemers? Klik dan hier.—————————————————————————————————————————————–
Drie perfectionisten
Gisteren kreeg ik dit keramische meisje cadeau van mijn vriendin Els. Ik ben er erg blij mee. Want telkens als ik deze meid bij haar tegenkwam, schoot ik in de lach.
Eenmaal thuisgekomen vroeg ik me af wat zij toch zo krampachtig vasthoudt in die ogenschijnlijk lege handjes? Els vertelt dat dit haar worsteling is met perfectionisme. “Dat wil ik niet meer want ik doe daar anderen mee tekort. Het vanzelfsprekend verlangen dat anderen net zulk perfect werk maken als ik is niet eerlijk.”

Zo kwam ik kortgeleden ook Heleen weer eens tegen, altijd heerlijk. Weliswaar schelen wij 30 jaar, maar als we samen zijn is er altijd zoveel gespreksstof dat we tijd tekortkomen. Maar ja, we zijn ook allebei beelddenkers!
Heleen is een artistieke jonge vrouw die ooit tekenen als eindexamenvak uitkoos. Jammer genoeg doet ze er niets meer mee. “Omdat hetgeen ik wil uitbeelden niet spoort met wat er op papier komt.” Ai, alweer een beelddenkster met perfectionisme!

Heleen vertelde me het verhaal van haar kinderen. Vanaf het moment dat zoontje Jesse (7) schoolplichtig werd, ondervond hij er problemen. Hij vindt het lastig om aansluiting te vinden bij jongens van zijn leeftijd. Als de stof te makkelijk is of niet begrijpelijk wordt uitgelegd, verveelt hij zich. En hij blokkeert zodra hij het gevoel krijgt dat er druk wordt uitgeoefend. Omdat Jesse meestal goed is in rekenen vroeg zijn juf hem of hij mee wilde doen aan een rekenwedstrijd. Aanvankelijk reageerde hij heel enthousiast, maar toen hij het papier voor zich zag vol met sommen zonder uitleg haakte hij af. “Faalangst”, denkt Heleen.

Disharmonisch intelligentieprofiel
Omdat hij zo ongelukkig was, hebben ze hem laten testen en toen bleek hij hoogbegaafd te zijn. Met iets bijzonders. De zogeheten Wisc IQ-test die hij had gedaan, liet een zogenaamd ‘disharmonisch intelligentieprofiel’ zien met een grote kloof tussen zijn verbale intelligentie (130) en zijn zogeheten performale intelligentie (100). Hieruit lezen deskundigen dat zijn denken en redeneren in taal op een veel hoger niveau ligt dan zijn praktisch handelen. Dit verschil kan leiden tot grote frustratie en teleurstelling in eigen werk. Het kind is namelijk in staat de plannen die hij maakt op zeer hoog niveau uit te denken en te verwoorden. Maar, als hij deze plannen wil uitvoeren, stelt het resultaat hem teleur omdat het er anders uitziet dan hij in gedachten had. Lijkt Jesses verhaal niet opvallend veel op dat van zijn moeder?

Dotado, adviesbureau voor hoogbegaafdheid, vertelt dat zo’n disharmonisch intelligentieprofiel zeker niet ongewoon is, dat dit zelfs bij de de helft van alle hoogbegaafde kinderen voorkomt. De score namelijk van het performale IQ kan tijdens het testen worden gedrukt door:

Perfectionisme omdat het kind liever langzaam en netjes werkt dan snel en slordig
• Moeite om onder tijdsdruk te werken
• Een verminderd tijdsbesef (vooral bij jonge kinderen)
• Fijnmotorische onhandigheid

Heleen zoekt nu voor Jesse een school die beter past bij zijn aanleg. Over Eva, haar dochter, meer in het volgende blog.

En wat gaat Heleen nu doen met haar perfectionisme? Zij overweegt schilderles te nemen waar zij wordt uitgedaagd om tijdens het maakproces het concept in haar hoofd los te laten. Om dan in te gaan op de verrassingen die vanzelf ontstaan.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hoogbegaafdheid en beelddenken (1)

——————————————————————————————————————————————
Vanwege grote belangstelling was er op de Volksuniversiteit te Zevenaar een tweede serie interactieve workshops over beelddenken. Ben je benieuwd naar de reacties van de deelnemers? Klik dan hier.——————————————————————————————————————————————
Van twee walletjes eten
In de loop van mijn leven heb ik veel hoogbegaafden ontmoet. Sinds enige tijd begrijp ik dat deze mensen vanwege hun intelligentie in staat zijn om ‘van twee walletjes te eten’. Naast het aangeboren beelddenken hebben zij zich namelijk ook het lineaire denken eigengemaakt. En dat is handig in een maatschappij die dominant is afgesteld op lineair denken.

Aanvankelijk gefrustreerd
Toch is bij de meeste hoogbegaafden dit proces van aanpassen slechts geleidelijk tot stand gekomen. En, niet te vergeten, met vallen en opstaan. Hoogbegaafde kinderen hebben op school namelijk meestal alleen maar last van hun anders-zijn.
Faalangst en perfectionisme spelen hun parten. Daarnaast worden ze er niet genoeg uitgedaagd waardoor zij hun motivatie kwijtraken om hun best te doen. Bovendien worden ze erg vaak gepest omdat mensen(-kinderen) het nu eenmaal slecht kunnen verdragen dat je sneller bent, intelligenter of creatiever. Door dit alles komen hoogbegaafde kinderen in een vicieuze cirkel terecht waarin zij rollen van de ene onzekerheid in de andere. Het kan dan zelfs zover komen dat ze de lesstof niet meer opnemen of vasthouden. Dat noemen we ‘onderpresteren’.

Het nut begrijpen van leerstof
Ach, leerden leerkrachten maar dat zij deze kinderen eerst het nut moeten laten inzien van zogenaamd ‘stomme’ leerstof. Dit geldt overigens voor alle beelddenkers. Zij hebben nu eenmaal een andere leerstijl en hebben het daarom nodig om eerst het geheel van de stof te kunnen overzien voordat zij zich storten op de details. Op school gebeurt dat niet.
Kinderen motiveren tot leren houdt daarom ook in dat je hun vraag beantwoordt naar het nut ervan.
Ach, werd hen in de brugklas maar eens verteld waarom grammatica handig is om de vreemde talen sneller onder de knie te krijgen!

Jelle
Zo vertelde onlangs een moeder mij het volgende over haar hoogbegaafde Jelle: “Hij zoekt hulp bij spelling, plannen en bij teksten lezen. Daarnaast heeft hij moeite om vragen te bedenken die daarbij moeten worden gemaakt. Hij wil ook leren om betere samenvattingen te maken. Hij is goed in het maken van mindmaps, maar hoe hij de stof vervolgens moet leren op basis daarvan, is hem een raadsel.” Zij hoopte dat ik hem zou helpen daarin.

Trial and error
Maar het feest ging niet door omdat moeder en zoonlief verwikkeld raakten in geruzie. Zij maakte zich druk over zijn onwil om te oefenen, hij over haar gezeur. Daarom schreef ik haar: “Je zoon zal ongetwijfeld aan het puberen zijn. Weet echter dit: als beelddenker leer je eigenlijk uitsluitend (…) door ‘trial and error’, door ervaringen van flink op je neus vallen en dan weer opstaan. Dus: wees niet wanhopig, noch boos op jezelf. Je zoon gaat er echt wel komen, hij heeft immers veel in huis. Zichzelf tegenkomen op een teleurstellende manier is voor hem waarschijnlijk een nieuwe ervaring. Wees daarom blij als het zover is!”

Laatbloeiers
Meestal komen zij pas later tot bloei als zij qua persoonlijkheid sterker zijn komen te staan. Zij ontmoeten immers veel weerstand vanwege hun anders-zijn. Beelddenkers zijn misschien om die reden heel vaak laatbloeiers, ook de wat minder hoog begaafden!

(Wordt vervolgd)

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stress op het werk (3)

———————————————————————————————————————————————-
NIEUWS: Vanwege grote belangstelling komt er heel binnenkort op de Volksuniversiteit te Zevenaar opnieuw een serie interactieve workshops over beelddenken bestaande uit drie avonden: 17, 24 januari en 7 februari 2017 (19:30-21:30 uur). Ben je benieuwd naar de reacties van deelnemers van de eerste serie? Klik dan hier.
———————————————————————————————————————————————–

De keerzijde van oplossingsgerichtheid
De meeste beelddenkers zijn onwaarschijnlijk goede probleemoplossers. Maar de mogelijkheid om oplossingen aan te dragen is helaas niet altijd voor handen.
Als je weet dat beelddenkers daarnaast een rijk gevoelsleven hebben waarbij onrecht hen vaak dieper raakt dan anderen, kun je je voorstellen dat er omstandigheden zijn die hen diep ongelukkig kunnen maken.
Zo kan ik soms zomaar een black-out krijgen als mij plotseling om mijn telefoonnummer wordt gevraagd. Dan haal ik de cijfers door elkaar. Veel ernstiger wordt het als mij onrecht wordt aangedaan. Toch raak ik pas echt uit mijn evenwicht als ik onmachtig moet toezien hoe anderen onrecht lijden, als mijn oplossingsgerichtheid het dus aflegt.
Een dergelijke situatie doet zich gemakkelijk voor tussen collega’s. Bij beelddenkers kan dat voor veel extra stress zorgen.

Praktische hulpmiddelen
Wat gebeurt er als mensen geconfronteerd worden met heftige emoties? Twee uitersten: ofwel zij verdringen die, ofwel zij raken erdoor overspoeld, denken erin te verdrinken.

Het goede nieuws is: je hoeft er niet voor weg te lopen en je hoeft er ook niet in te verdrinken! Er is een tussenweg!
Zo is er de Focusmethode van Eugene Gendlin die je helpt om uit emotionele stormen te geraken. Deze methode voorkomt zelfs dat je erin terechtkomt. Het heilzame proces daarvan begint al zodra je andere woorden gaat gebruiken voor je emoties: “Iets in mij is razend” in plaats van “Ik ben razend”. In plaats van je geheel te identificeren met je gevoel verleg je je focus naar een plek in je lijf. In je lijf kun je vervolgens ook een plekje zoeken waar het goed toeven is. En vandaar uit kun je leren om (als het ware) een gesprek aan te gaan met die ‘iets in jou die razend is’ zodat je er beter mee leert omgaan.
Wat de Focusmethode extra belangrijk maakt, is dat beelddenkers hierdoor relatief gemakkelijk uit hun hoofd vandaan komen, uit die wirwar van over elkaar heen tuimelende gedachtes. Zo’n verwoede gedachtenstorm behoort immers tot een van de meest kenmerkende eigenschappen van beelddenkers. Zij zijn altijd druk met denken.
mindmap-blog-januari-2017Hiernaast helpt het om via een Mindmap taal te leren geven aan frustraties of andere gevoelens.
Een Mindmap lees je als de klok en je begint bij 5 over 12. Eerst ga je bij jezelf onderzoeken bij wie bepaalde negatieve gevoelens zich voordoen, wat er dan gebeurt (in de situatie én in jezelf). Vervolgens bekijk je waar die zich voordoen (een plek op je werk én een plek in je lijf) en wanneer precies.
Dus met behulp van vier w’s onderzoek je dit alles. Met als uiterst belangrijke toevoeging het hoe, de vraag hoe je dit denkt te gaan tackelen.

Voor sommige beelddenkers kan het ook nuttig zijn om een grotere vaardigheid te ontwikkelen om eigen gevoelens te benoemen. Op internet zijn er heel wat gevoelslijsten te vinden die je daarbij kunnen helpen. Tot slot kun je je ook nog bekwamen in gesprekstechnieken, vanuit dat veilige plekje in je lijf dat de Focusmethode je aanreikt. Geen boosheid meer waar je in gevangen raakt! Meer hierover in Zevenaar.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment