Adhd en school

Om te illustreren hoeveel pijn en moeite ouders vaak ondervinden met de school van hun Adhd-kind, heb ik hier wat stukken overgenomen uit een publicatie van Elze Versteeve, moeder, ondernemer en organisatieadviseur (Volkskrant, 12 juni 2018).

Vicieuze cirkel
“De afgelopen weken kwamen de actualiteit en mijn persoonlijk leven op een onprettige manier samen. De Tweede Kamer eist verbetering van het passend onderwijs terwijl docenten claimen geen tijd te hebben voor deze extra zorgplicht.

Mijn dochter van 14 heeft ADHD en passend onderwijs nodig. Haar hoofd is zo chaotisch dat ze het lastig vindt om op te letten. Van jongs af aan krijgt ze hierdoor veel kritiek op school, hetgeen haar leermotivatie niet ten goede komt. Haar gebrekkige motivatie zorgt ervoor dat ze geen hulp krijgt van haar docenten. Ze zeggen recht in haar gezicht hun tijd liever te besteden aan gemotiveerde leerlingen. Uitleggen dat mijn dochter juist extra aandacht en bekrachtiging nodig heeft in de strijd met haar chaotische hoofd, lijkt aan dovemansoren gericht. Zo is mijn dochter in een vicieuze cirkel terechtgekomen en blijft ze dit jaar voor het eerst zitten.

Er is veel positiefs over mijn dochter te zeggen. Ze is creatief, assertief en sociaal. Over tien jaar (…) gaat haar associatieve brein in haar voordeel werken. Om (nu) echter überhaupt een kans te maken op passend werk is een schooldiploma op haar eigen niveau noodzakelijk. Dat diploma moet ze halen in de periode dat haar ADHD een piek bereikt. Ze heeft dus hulp nodig: Passend Onderwijs. In plaats daarvan krijg ik herhaaldelijk het ‘verzoek’ om mijn dochter naar een andere school te sturen. Haar montessorischool gebruikte vorig jaar ‘het schoolsysteem’ als argument. Dit jaar adviseren ze een school met een lager niveau.

Passend onderwijs vergt andere meting ‘prestaties’
De gebrekkige onderbouwing van deze ‘adviezen’ en het uitblijven van interesse in de oorzaken van haar gedrag, wekken sterk de indruk dat deze school af wil van mijn onderpresterende kind. Pijnlijk. (…) Ook begrijpelijk. Wij beoordelen scholen immers vooral op de prestaties van de leerlingen.

Ik implementeer beoordelingssystemen in organisaties. Ik geloof in meten, maar onderken de gevaren. Mensen gaan zich gedragen naar wat wordt gemeten, beoordeeld en beloond. (…) Als je scholen voornamelijk beoordeelt op de prestaties van leerlingen, dan laten zij kinderen die (nog) niet presteren zo snel mogelijk ‘afstromen’ naar een lager niveau of uitstromen naar een zogenaamd beter passende school. (…)

Léren presteren
Dat brengt me op de vraag: wat willen we eigenlijk van onze scholen? Natuurlijk willen we prestaties. Maar willen we niet ook ruimte en aandacht voor onze onderpresteerders, laatbloeiers, dyslecten en ADHD’ers om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te léren presteren? Niet alleen omdat we ook hun talenten nodig hebben, maar vooral ook omdat zij recht hebben op alle kansen? (…) Worden leerlingen ondersteund om op hun eigen cognitieve niveau te presteren? Mag dit ongestraft een jaartje langer duren? Als we scholen ook op dergelijke criteria gaan beoordelen, zullen de docenten van mijn dochter waarschijnlijk wél de tijd en creativiteit hebben om mijn dochter te leren presteren (…)”.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en druk gedrag (3)

Alle Dagen Heel Druk
Gezellig, creatief en ondernemend, invoelend en geestig, zorgzaam en gevoelig. En super sociaal en energiek. Het lijkt alsof volwassen Adhd’ers alle eigenschappen van beelddenkers bezitten maar dan uitvergroot.
Helaas geldt dat ook voor de lastige kanten: zwart-witdenken, moeitevol plannen en organiseren, vergeetachtigheid, stress en angsten. Dit moge zo zijn, ik waardeer hen hoog als de meest kleurrijke beelddenkers die er zijn!

In een gezelschap kun je ze vaak al op afstand er uithalen vanwege hun open en spontane uitstraling en vrolijke gebabbel. En vanwege de mensen die hen omringen. Want hun verhalen weten ze altijd boeiend te maken door hun humor en originele kijk op dingen.
Vooral de dames herken je aan hun spraakwaterval. Onafgebroken tuimelen zij van de ene associatie naar de andere, hilarisch en onderhoudend. Ook uitputtend. Een niet-Adhd’er vindt dan al gauw dat die persoon ‘de hele ruimte vult’. Toch bedoelt de Adhd’er dit zeker niet, is zich hier ook niet van bewust.

Leerproblemen
Vaak gaat Adhd gepaard met leerproblemen. Zo liet Victor Reinier zich in mei openhartig interviewen door de Volkskrant waar hij vertelde dat hij maar liefst zes middelbare scholen had versleten. Hij was dyslectisch maar niemand herkende dat. Pas op zijn 18de werd dit geconstateerd. En kreeg hij Adhd-medicatie voorgeschreven.

Medicijngebruik en gedrag
“Opvallend is dat adhd-medicatie wel bij 70 procent van de kinderen positieve effecten heeft op het gedrag. Medicatie remt de hyperactiviteit en bevordert de concentratie. Maar dat vertaalt zich niet in betere scores op school. Medicatie vergroot wel de productiviteit, in de zin dat kinderen meer lees- en rekenopdrachten afronden als ze medicatie krijgen.” Aldus een ander artikel in de Volkskrant.

Autistische trekjes
Tot 1996 werd verondersteld dat, als je de diagnose Adhd wilde stellen, je moest kunnen uitsluiten dat er van autisme géén sprake was. Maar Hilde Geurts, bijzonder hoogleraar autisme, heeft hiernaar uitgebreid onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er vaak sprake is van een overlap.

Geworteld in zelfvertrouwen
Ik voel mij bevoorrecht dat ik Onno (53) en Mariella heb leren kennen, een vrolijk en gezellig stel waarvan Onno de Adhd’er is. Mariella heeft lange jaren last gehad van zijn onrust en autistische trekjes, maar bovenal van zijn extreem negatieve zelfbeeld. Inmiddels aanvaardt ze hem zoals hij is en begrijpt ze dat zijn gedrag uit onmacht wordt ingegeven.
In de loop der jaren is er tussen hen zoveel vertrouwelijkheid gegroeid dat hij het toelaat dat Mariella hem helpt zijn gevoelens te benoemen en zijn oordeel te nuanceren. Daarmee is hij nu beter toegerust om collega’s te begrijpen en relaxter met ze om te gaan. Mariella doet verder niet moeilijk als hij veel tijd besteedt aan wielrennen. En, indien nodig, helpt ze hem met het stellen van prioriteiten zodat zijn agenda niet langer meer bomvol staat.
De laatste jaren heeft Onno zich uitgebreid verdiept in ‘het verschijnsel beelddenken’. Dit is het vooral geweest waardoor hij geleidelijk aan milder naar zichzelf is gaan kijken.
Ach, deden meer Adhd’ers dat maar!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en druk gedrag (2)

In het derde deel van deze serie, in juli dus, zal Adhd uitgebreid aan bod komen. Voorlopig belicht ik hier nog enkele verklaringen waarom volwassen beelddenkers zonder enige diagnose soms zo heel druk kunnen zijn.

Tijdsdruk
Het is de tijdsdruk die beelddenkers misschien wel het allermeest opjaagt. ‘Immers, zij leven niet in de tijd maar in de activiteit’, formuleerde een collega dit eens geestig. De veelal bevlogen beelddenker verliest zich namelijk meestal in zijn onderwerp, lijkt dan even helemaal van de wereld en realiseert zich pas laat dat de tijd bijna om is. Dat zorgt dan voor veel stress.

Enthousiasme
Een tweede factor om het drukke gedrag van beelddenkers te verstaan is dat zij behoorlijk opgewonden kunnen raken van dingen die ze leuk vinden. Als ik ongehinderd (in mijn eentje) een plantenmarkt of kwekerij oploop, zoek ik eerst overzicht door super snel eerst alles te bekijken. Intussen bedenk ik bij elke begeerde plant of er plaats is in mijn tuin en of de beoogde plek genoeg zonlicht heeft. Tegelijkertijd bekijk ik in gedachten of de bladvorm en -kleur wel past bij de rest. Verrukkelijk! Een ander echter wordt hier meestal tureluurs van…

Vermoeidheid
Zo kunnen vooral beelddenkende kinderen behoorlijk druk worden als ze moe zijn. Ook volwassenen blijven dit vaak doen. Zeker als er teveel ballen in de lucht moeten worden gehouden.

Chaos
Nog een reden waarom beelddenkers heel onrustig kunnen worden, is als zij het overzicht verliezen over wat ze moeten doen, niet meer weten waar te beginnen. Zodra iemand anders dan even een zetje geeft, lukt het om geleidelijk aan zicht te krijgen op wat moet worden gedaan.

Teveel impulsen
Een andere reden waarom beelddenkers zo bovenmatig druk kunnen zijn, is als ze teveel impulsen tegelijkertijd opdoen, zeker na een periode van redelijke rust. Gulzig ‘drinken’ ze als het ware alles op wat ze dan tegenkomen. Een uiterst vermoeiende zaak. Voor zichzelf en zeker voor hun omstanders.

Gericht op anderen
De voelsprietjes van de meeste beelddenkers staan min of meer constant naar buiten gericht. Dan denken ze: “Kom ik goed over?”, “krijgt de ander wat hij nodig heeft?”, “begrijpt hij mij?”, “zit hij wel goed in zijn vel?”, enzovoort. Dit gebeurt omdat hij een uiterst sociaal wezen is.

Alleen focussen helpt dan om dicht bij jezelf te blijven, om dus niet voortdurend weggetrokken te worden over de eigen grenzen heen. Van alle vaardigheden die ik mijn cliënten heb mogen meegeven in de loop der tijd is dit het geweest waarvan zij vertelden het meeste profijt te hebben gehad. Ook na langere tijd.

Bijna Adhd
Tot slot zijn er nog de ‘gewone’ drukke beelddenkers die eigenlijk alle dagen druk zijn, maar net niet druk genoeg om een diagnose te ontvangen. Zo eentje ben ikzelf. Ik geniet ervan als er veel productie uit mijn handen komt. Dit houdt me op de been ook als ik moe ben of me niet lekker voel. Maar ja, zulke periodes moeten wel worden afgewisseld door in alle rust de krant te lezen, te dagdromen of naar rustige muziek te luisteren.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en druk gedrag (1)

Lekker druk
Terwijl ik luister naar het gezang van ‘onze’ huismerel bij het raam en ik een van mijn kipjes volg dat heel onrustig is vanwege een ei dat eraan zit te komen, geniet ik van mijn voorjaarsbloemen. Tegelijkertijd!
En als ik dan zo tevreden zit te zijn, bedenk ik ook de maaltijd voor vanavond, overweeg ik ideeën voor mijn workshop morgen, mijmer ik over mijn Skypecliënt donderdag én de titel en inleiding van dit blog. Dan realiseer ik mij pas dat ik op deze heerlijke zondagmorgen lekker druk ben geweest. In mijn hoofd.
Anderen zouden zeggen: “Leef toch eens in het hier en nu!” Maar ja, dat doe ik ook. Alle zintuigen staan immers op scherp en met mijn oren, ogen en hart geniet ik mateloos. Maar zo naar buiten kijkend en luisterend, komt vanzelf het creatieve denkproces op gang, een beelddenker waardig.

Een dikke, dikke traan…

Weggestuurd
Als vrijwilligster heb ik onlangs Mark (9) mogen begeleiden, een intelligente jongen met twee jaar leesachterstand. Ondanks het feit dat hij goed vooruitging, heeft de intern begeleidster besloten dat hij naar het speciaal onderwijs moet na de Meivakantie. Zelf ervaart hij dit als ‘weggestuurd worden’, als falen. Ikzelf echter verwacht dat hij daar voor zijn leesprobleem beter wordt begeleid.
Maar waar ik echt heel verdrietig van werd is dat deze jongen voorin de klas moest zitten met zijn rug gekeerd naar de andere kinderen. Tja, wat doe je als leraar wanneer kinderen als Mark uit frustratie zo druk worden?

Druk uit fustratie
Als reactie op mijn blog van maart “Beelddenken noch immer onbekend” kreeg ik de volgende mail:

“Ik ben een beeldendenker en net als vele anderen heb ik mijn schooltijd doorgebracht als buitenbeentje. Ik kon niets onthouden, kon me niet concentreren en schreef vaak in spiegelbeeld. In mijn werk liep ik altijd tegen het feit aan dat ik van tevoren moest vertellen hoe ik bepaalde problemen op ging lossen. Dat wist ik niet, en dat was voor mij ook niet relevant. Ik heb veel aan mezelf getwijfeld en nooit begrepen of ik nu slim of juist heel dom was. Tot ik het begrip beeldendenken leerde kennen. Er ging een wereld voor me open! Mijn hele zelfbeeld, persoonlijkheid en carrière kreeg zijn context. Nu besef ik dat ik als kind helemaal niet het gedragsgestoorde ventje was, ik had gewoon een beetje hulp nodig.”

Deze Michel (42) heeft zich als puber moeten laten testen of hij Adhd had. Dat was niet het geval. Zijn drukke gedrag kwam dus enkel voort uit zijn frustraties op school. En dat is dus een geheel andere vorm van drukte dan het creatieve denkproces dat ik hierboven beschreef.

Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft
Hoe zouden zijn leraren Michel hebben kunnen helpen toentertijd?
– Door structuur aan te brengen in de lesstof met vragen als: waar dient het voor (motivatie) en hoe krijg je dat op een rijtje (via een Mind Map).
– Door niet langer aan een stuk te praten. Want zonder illustraties, anekdotes of prikkelende vragen kunnen beelddenkers maar moeilijk aan een stuk luisteren.

(Wordt vervolgd)

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Een bevlogen beelddenkster

Anneke heeft hier 20.000 bollen eigenhandig ingepoot

Twee beelddenksters ontmoetten elkaar, ikzelf om een blog te kunnen schrijven, Anneke omdat wij in augustus over beelddenken zo’n leuk gesprek hadden toen ik haar open tuindag bezocht in Amersfoort. En zo gebeurt dat vaker met beelddenkers die elkaar ontmoeten, allebei kregen we vleugels!

Herkenning
En wat herkenden we samen veel eigenschappen van beelddenkers: hun bevlogenheid, kunstzinnigheid en inspirerend-zijn. Hun perfectionisme, sterk inlevingsvermogen en rechtvaardigheidsgevoel. Hun grote betrokkenheid met mensen, de samenleving én de natuur. En de drang hier ook zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Hun creativiteit en originaliteit, hun bezig-zijn met hun hele hebben en houden. Hun levendige geest, tomeloze energie en pragmatische instelling. Hoe rijk kan een mens zijn!

Een echte pedagoge
Anneke Caljouw (73) heeft maar liefst veertig jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Daarnaast was ze remedial teacher. In deze laatste functie ontdekte ze dat sommige kinderen visueel, anderen auditief (verbaal) zijn ingesteld. “Die moet je dus ook anders benaderen!” Met hart en ziel was en is zij pedagoge. Haar grootste liefde vormden de door haarzelf opgezette trainingen sociale vaardigheden.
Sinds haar pensioen ontvangt ze vele groepen in haar kunstzinnige tuin om ‘mensen aan te zetten meer liefde te hebben voor de natuur’. Naast dit werk, is zij ook nog eens bestuurslid van een opvoeding ondersteunend programma in haar regio én maakt ze zich druk voor betere begeleiding van kinderen van gescheiden ouders.

Toen ik haar vroeg wat zij op dit blog graag kwijt zou willen, antwoordde ze onmiddellijk:
– ‘Ik hoop dat ouders hun kind accepteren zoals het is en zich niet laten meedrijven door wat ‘deskundigen’ erover zeggen. Blijf je kind als je grote lieveling zien, ook al is het soms moeilijk. Want het is uniek, mét alle plussen en minnen!
– ‘Leerkrachten, zeg niet tegen jezelf: “Oké, die heeft dyslexie en daar hebben we een handelingsplan voor en klaar!” Nee, bekijk vooral het unieke kind erachter en wees alert voor de negatieve consequenties die diagnoses kunnen hebben voor het kind in kwestie’.

Zien én weten
Anneke vertelde dat ze binnen de kortste keren een nog onbekend kind in haar klas zag én wist hoe zij dit het beste moest benaderen. Daarmee wees zij op een combinatie van eigenschappen van veel beelddenkers zoals een sterk inlevingsvermogen, intuïtie en buitenkaders denken waarop vliegensvlug een pragmatische reactie volgt. Ik noem deze gave hier inclusief (of holistisch) kijken, misschien nog beter ‘een relationele radar‘. Met zo’n radar vinkt een beelddenker niet enkel een bestaande checklijst af, maar blijft hij nieuwsgierig kijken naar wat de persoon aan bijzonders te vertellen heeft. Want niet iedereen valt onder het statistisch gemiddelde en je weet maar nooit wat je daarbuiten nog allemaal kunt leren! Anneke doet dat.

Met ons hele hebben en houden
Intussen vergaapten wij ons samen aan een zwerm badderende goudhaantjes, de allerkleinste vogeltjes van Nederland, zomaar voor Annekes raam in de vijver! Uniek!
We concludeerden toen allebei dat wij beelddenkers eigenlijk ook ‘goudhaantjes’ zijn! Want we boffen maar met deze aanleg waarmee we zo intens in het leven staan!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken, nog immer onbekend

Water zien branden
Het moet een jaar geleden zijn geweest dat ik in gesprek raakte met een alleraardigste kinderpsycholoog in ruste. Ik vertelde hem dat we qua werk veel gemeen hadden: omgaan met kinderen met problemen. Toen hij mij vroeg wat ik deed, vertelde ik hem dat ik lange tijd beelddenkende kinderen coachte en trainde. Ik zag zijn gezicht verstrakken. Hij vertelde toen dat hem was geleerd om niet naar het woord ‘beelddenken’ te luisteren. Ik hield mijn adem in, in stille verbijstering. Na enige tijd vroeg ik hem toch naar het waarom daarvan waarop hij antwoordde: “Dan heb je er alweer een diagnose bij en dat is voor kinderen veel te belastend.”
Wat een misvatting! Ik vertelde hem dat beelddenken helemaal geen diagnose is in de zin van een of andere ‘stoornis’, maar een beschrijving van een specifieke manier van informatie opnemen en verwerken die niet aansluit op die van het onderwijs. Hij keek me aan alsof hij water zag branden.

Ons Nederlands onderwijs gaat uit van het statistisch gemiddelde kind dat een zogenaamd verbaal leersysteem hanteert, een talige aanpak. Waar echter nog steeds grote onbekendheid over bestaat, is dat waarschijnlijk 1 op de 5 er een geheel ander leersysteem op nahoudt, dat van de ‘beelddenkers’ met hun visueel leersysteem. De onderlinge verschillen tussen deze systemen vind je hierbeneden, gegeneraliseerd, samengevat.

Doorsneekinderen denken vooral in taal
Leersysteem: via de onderdelen naar het geheel, door herhaling van tussenstappen, in gelijkmatig tempo

Is goed in het opvolgen van verbale instructie
Is goed in spreektaal
Leest werkbladen/handboeken gemakkelijk
Kan goed hardop lezen
Is goed in spelling op het gehoor en gebuikt klanken als ezelsbrug
Houdt van hakken en plakken in spellingwerkboekjes
Werkt goed met de gebruikelijke stap-voor-stap leesmethodes, gebaseerd op klanken
Kan relatief lang luisteren, is dus goed in luistertoetsen
Is goed in het gebruik van symbolen (letters, cijfers, afkortingen, grammatica)
Is goed in het onthouden van telefoonnummers, jaartallen, feitjes en de afspraak links-rechts
Werkt netjes en geordend
Vertoont gelijkmatig gedrag
Samengevat: DE IDEALE LEERLING

Beelddenkende kinderen denken vooral in beelden
Leersysteem: via het geheel naar de onderdelen én in ongelijkmatig tempo (sprongsgewijs)

Kan goed visualiseren
Heeft moeite met aantekeningen maken
Leert relatief langzaam klok lezen
Is vaak niet te volgen als hij praat
Stillezen gaat beter dan hardop lezen
Wil weten waartoe leerwerk dient
Is snel afgeleid
Verliest zich in de tijd
Heeft slordig handschrift
Is vergeetachtig
Is origineel
Houdt van constructiespeelgoed, begint eraan zónder handleiding
Experimenteert graag, is vaak technisch ingesteld
Is praktisch ingesteld
Houdt van verhalen en voorbeelden
Gebruikt beeld/ritme/kleur als ezelsbrug (dus geen klanken!)
Wil graag uitblinken
Is perfectionistisch, heeft last van stress en angst om te mislukken
Heeft gevoel voor schoonheid
Is op school gevoelig voor verveling indien hij niet wordt uitgedaagd
Is veelal een laatbloeier
Samengevat: EEN BUITENBEENTJE

Waarom beelddenken nog immer onbekend is
De reden voor deze voortdurende onbekendheid is dat in de wetenschap tot nog toe geen budget is vrijgemaakt om dit verschijnsel als zodanig te onderzoeken. Gelukkig is dit wel gebeurd bij belangrijke deelgebieden. De resultaten daarvan geven heldere aanknopingspunten om kinderen met leerproblemen beter onderwijs te geven.

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en omdenken (3)

Een gat in haar hartWat een verrassing dat ik deze week weer in contact mocht komen met Inez, een prachtige jonge vrouw van 24 met een verhaal dat staat als een huis! En wat een verschil met dat kwetsbare meisje van 8 of 10 dat nog op mijn netvlies staat vanwege een dyslexietraining.
Maar hoe krachtig ze nu ook is, toch wilde ze niet met haar kinderfoto op mijn blog. Om niet door leeftijdgenootjes van toen herkend te worden. Zo diep gaat dus de pijn van afwijzing. Het gat in haar hart is nog te groot.

Schaamte, boosheid en verdriet
Laten we eens kijken wat ze hier zelf over schrijft:
‘Volgens mij kwam ik in groep 5 tot het besef dat ik ‘anders’ was. Ik kreeg een aparte bak met aangepaste opdrachten en boeken. Daarnaast moest ik op woensdagmiddag extra bijles halen bij een dyslexiespecialist als andere kinderen gezellig met elkaar speelden.
Ook weet ik nog erg goed dat de leraar van groep 6 midden in de klas aan een tafel zat als hij dictees nakeek. Elk kind kreeg dan mondeling feedback. Zo moest ook ik aanschuiven. Het was er muisstil toen hij hardop zei: “Wie heeft jou geleerd dat je dit met dt moet schrijven”!? Als ik daar nou nog aan terugdenk, komen de gevoelens van schaamte, boosheid en verdriet weer bovendrijven.’

Doorzetten
Dit meisje heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In groep 6 werd zij doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Daar is zij voor het eerst echt aan het lezen gekomen en kreeg ze er eindelijk vriendinnen.
Meerdere leerkrachten zagen algauw dat er meer in haar zat en adviseerden om naar een reguliere Vmbo te gaan. Die heeft zij afgemaakt. Daarna is ze de opleiding Mbo-verpleegkunde gaan doen waar zij echter in het vierde leerjaar ontdekte dat dit haar onvoldoende uitdagingen gaf. Zij zocht immers meer verantwoordelijkheid. En haar grote droom was om door te stromen naar het Hbo om uiteindelijk bij een functie uit te komen als leidinggevende binnen de ouderenzorg.
Inmiddels zit zij in het vierde leerjaar van de opleiding Small Business en Retail Management en verwacht zij er in juli haar Hbo-diploma te ontvangen.

Inez’ omdenken
Wat een verhaal! Maar wel eentje met pijnlijke hobbels zoals pesterijen door vroegere schoolgenootjes en een burn-out. Toch kwam er uit die afgeknotte stronk nieuw leven! Welke geheimen koesterde ze om zover te komen?

1. ‘Ik ben een echte doener. Gewoon aanpakken! En als het niks is, dan wordt dat wel duidelijk.’
2. ‘Wat heb ik veel geleerd en meegemaakt vergeleken met vroegere klasgenoten. Als ik een andere weg was gegaan, was dat zeker een stuk gemakkelijker geweest, maar dan had ik nooit kunnen worden wie ik nu ben.’
3. ’Het is van belang om je hoofd af en toe leeg te maken en gewoon bezig te zijn met iets totaal anders zodat je weer ruimte hebt voor de volgende uitdaging’.
4. ‘Als ik een presentatie moet houden, ga ik eerst stevig op mijn voeten staan en kijk ik het publiek vijf seconden lang aan. Als zij dan hun aandacht op mij hebben gericht, beeld ik mij in dat iedereen daar naakt voor mij zit. Soms moet ik dan wel even lachen maar juist dán begin ik. En dat gaat dan altijd super!’

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en omdenken (2)

Buitenkaders denken
Zou het aan mijn aanleg liggen als beelddenkster dat ik onmiddellijk afhaak zodra iets als vanzelfsprekend wordt geacht? Patroondenken, denken volgens het boekje, voorspelbaar en solide, boeit me niet. Ik word juist getrokken door originele ideeën, door het ‘out of the box’-denken. Juist dit buitenkaderse denken is het waarin ik ogenblikkelijk een soortgenoot-beelddenker herken in een gezelschap.

Ontwikkelen van je zelfbeeld
Als beelddenker behoor je niet tot de groep ‘doorsnee’ Nederlanders. Als minderheid in een overgrote massa van niet-beelddenkers zijn mensen als ik in eerste instantie geneigd naar zichzelf te kijken met de ogen van de meerderheid.
Beelddenkers zijn gigantische aanpassers. Maar door dit te zijn, gaat er alleen iets mis met de ontwikkeling van een gezonde kijk op jezelf. De beelddenker ontwikkelt meestal te weinig of geen intrinsieke eigenwaarde, komen in mijn ervaring veel te vaak tot een vervormd zelfbeeld, meestal negatief.

Maar bleef het maar daarbij! Helaas wordt in het onderwijs én in werk gerelateerd verband de beelddenker nog steeds gezien als niet ‘normaal denkend en -reagerend’. De opgedane ervaring als jong mens wordt dus voortgezet in het volgende levenstraject.

Wakker worden
Tja, dan kan omdenken een uitkomst zijn! Bij mij duurde dat lang. Ik kroop het liefst, zoals het clowntje hiernaast, in mijn schulp (schelp).
De doorbraak kwam toen ik voor het eerst het begrip ‘beelddenken’ tegenkwam, twintig jaar geleden. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit mijn zelfbeeld 180 graden de goede kant op deed leiden. Ik begon te beseffen dat de wijze waarop ik daarvoor naar mezelf had gekeken niet klopte. Dit vertegenwoordigde slechts de weerschijn van wat anderen in mij dachten te zien. Van anderen met zichzelf als criterium. Van mensen dus die het denken en reageren van niet-beelddenkers als referentiepunt hanteerden.

Ik kan je vertellen dat dit een proces in gang heeft gezet dat me elke dag gelukkiger maakt. En dat gaat onverminderd door, ook al ben ik inmiddels twintig jaar verder.
Het meest ontroerende van dit veranderingsproces is dat veel anderen (ja echt waar!), anderen nu oprecht blij met me zijn omdat ik ‘gewoon’ mezelf ben (haha)!
Snappen doe ik het niet, het verrast me echter telkens opnieuw. En maakt me dankbaar. Zo gaat dat dus als je leert jezelf te zijn!

Concreet
Intussen is het mijn passie geworden om anderen te helpen dichter bij zichzelf te komen. Ik schreef daarvoor een boek en houd daarover workshops. Ben je nieuwsgierig, klik dan op de knopjes hiernaast (rechtsboven).

Wat nog rest is het creëren van een ontmoeting met lezers van dit blog. Met beelddenkers die zich hiervoor voelen uitgedaagd! Wie reageert?

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenken en omdenken (1)

Gevangen in je eigen hoofd
Hoe belangrijk is het toch om je eigen denken te onderzoeken! Als je namelijk doorkrijgt dat wij de wereld creëren vanuit onze denkbeelden, hoeveel zal er dan niet kunnen veranderen als we die denkbeelden eens ter discussie durven te stellen! En dat niet alleen voor de wereld, vooral ook voor onszelf.
Zo vertelde Amélie (71) mij onlangs onderstaand verhaal. Inspirerend voor beelddenkers én anderen omdat het laat zien hoe je kunt ontsnappen uit de gevangenis van je eigen hoofd. Sinds zij over haar worsteling een boek is gaan schrijven, ontmoet ze zoveel mensen die, net als zij vroeger, ‘de verkeerde kant op denken’. Dit inzicht is niet alleen voor haarzelf van levensbelang geweest, ook anderen helpt zij nu de goede kant op te denken.

Amélie heeft als beelddenkster veel herkenbare eigenschappen: ze houdt van mooie dingen, is fantasierijk en zet dat om in veelsoortige creativiteit. Daarnaast is ze gevoelsrijk en empatisch. Én ze praat bij voorkeur van de hak op de tak, iets dat we ‘associatief denken’ noemen.

Haal de bodem van je rugzak eruit
Deze (thans) spontane en openhartige vrouw heeft een niet altijd gemakkelijk leven achter de rug. De pijn die dat gaf sloeg een haak in haar ziel.
Het begon met een burn-out nadat er teveel in korte tijd gebeurde. Wanneer zij tenslotte na vijf bange jaren het licht ziet, schrijft ze: ‘Veroordeel jezelf niet/ Maar ook niet een ander/ Word wakker en neem een besluit/ Haal de bodem van je rugzak eruit/ Neem het heft in eigen handen.’

En dat deed ze! Voorheen zuchtte zij onder de last van een rugzak boordevol pijnlijke herinneringen. Dat brak haar uiteindelijk op. Toen een arts haar aangekondigde dat ze nooit meer beter zou worden, wat bleef er toen nog over om voor te leven?

Een nieuw leven: stevig én breekbaar
De ommekeer kwam nadat een andere arts haar hielp een geheel andere kant op te kijken: “Weet je eigenlijk wel hoe intelligent je bent?” Haar nieuwsgierigheid daarnaar leidde haar uiteindelijk naar de poort om uit de gevangenis van haar denken te komen.

Amélie begon hierna een geheel nieuw leven in een onbekende stad. Nu is ze, zonder het te weten, zelf een lichtbaak geworden. Ze helpt anderen de goede kant op te denken en om stappen te zetten die daar bij horen. Zo heeft zij ervoor gezorgd dat haar kleinkinderen met respect omgaan met hun opa, haar ex die al gedurende lange tijd de weg kwijt is.

Vóór mij zat dan ook die donderdag een dankbare, warme vrouw die haar valkuil heeft leren kennen: ‘teveel empathie leidt naar grenzeloos bezig-zijn.’ Als er nu erg veel emoties op haar af dreigen te komen, zet ze een stapje achteruit.
In dit alles heeft zij er hard aan gewerkt om zichzelf ‘hittebestendig’ te maken, net als haar kleiobjecten die gehard zijn in de oven. Toch blijven deze tegelijk ook breekbaar, net als deze getalenteerde keramiste. Maar is het nu juist niet déze combinatie die een kostbaar mens van iemand maakt?

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Beelddenkers: intens in het leven staand (3)

Een vrolijk makende naam
Als slot van deze serie over beelddenkers en intens in het leven staan, wil ik vertellen over Laetitia (67). Zij is beelddenkster: ze is artistiek, heeft een intense drang om te leren, verslindt boeken het liefst via luisterboeken, verfoeilijkt administratieve handelingen, is hoog sensitief en geniet van haar associatieve denken. Haar naam verwijst naar vrolijkheid. Als jongste binnen haar gezin is zij dan ook met grote vreugde binnengehaald. Toen ik haar echter voor het eerst ontmoette, spatte de vreugde niet bepaald van haar af. Nu, een jaar later, heeft er bij haar een metamorfose plaatsgevonden die tot grote vreugde stemt.

Op bezoek bij haar valt onmiddellijk het schitterend mozaïek op in haar entree dat zij zelf ontwierp en plaatste. Het leven, zo lijkt het, is voor haar een grote legpuzzel geweest. En stukje bij beetje is het haar gelukt hierin een mooi patroon te ontwaren.

Aanpasser
Toen ze twee jaar oud was stierf haar moeder. Veel hield ze van haar tweede moeder, een weduwe met zeven kinderen. Het nieuwe, samengestelde gezin echter met maar liefst twaalf kinderen accordeerde niet met elkaar waardoor Laetitia opnieuw moederloos werd, een meisje nog van 11.

Binnen haar milieu was het halszaak te doen ‘zoals het hoort’. Dit maakte dat zij er zich niet werkelijk thuis kon voelen. Als puber groeide ze weliswaar uit tot een fenomenale aanpasser, toch voelde zij zich thuis eenzaam en alleen. Haar vader stemde er daarom mee in dat ze op haar 15de naar kostschool mocht.

Thuis gekomen bij zichzelf
Een moeilijk leven volgde, maar sinds een jaar is er iets aan het veranderen. Ze begint te ontdekken wie ze werkelijk is. Hoe is haar dat gelukt?

• Door op te houden zich voortdurend aan te passen.
• Door nieuwe, bevrijdende ontdekkingen te doen, voortgekomen uit haar intense drang om te leren.
• Door het volgen van een cursus in wonderen die, naar eigen zeggen, een totale ommekeer heeft teweeggebracht. Ze leerde anders naar zichzelf te kijken: “Ik ben veel méér dan mijn ego!”
• Door niet langer de dood van haar moeder de schuld te geven of de rigiditeit van haar vader. Het waren haar eigen reacties daarop, zegt ze nu, die maakten dat ze uitgroeide tot dat kleine, ineengedoken wezentje van voorheen.
• Door zelfacceptatie. Ze durft nu zelfs te stellen dat die moeilijkheden nodig zijn geweest om te worden wie ze nu is.
• En het KAN anders, leert haar cursus. Daarom vertelt ze nu dat het voelt alsof ze uit een cocon tevoorschijn is gekropen.

Laatbloeier
Zoals veel andere beelddenkers is zij een echte laatbloeier! “Nu voel ik dat ik onderdeel ben van een groter geheel. Niet langer meer ben ik dat kleine, donkere eilandje van vroeger!”
De spreuk hiernaast hangt nu nog aan de binnenkant van haar kast. Misschien dat er nog eens een tijd aanbreekt dat deze wijsheid ook door anderen mag worden gezien.

Als echte doorzetter streeft ze er nu naar haar medicatie af te bouwen. Uiterst zorgvuldig en langzaam omdat ze lange jaren niet zonder deze antidepressiva leven kon. “Een hevig gevecht maar ik verwacht de diamant ooit bloot te leggen!”

Wat een dapper levensverhaal. Haar doopnaam heeft zij waargemaakt!

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment