Spiritueel

Schoonheid als ingang

‘Zeer geëerde God s.s.t.t.,
Pardon, maar ik weet niet hoe ik u precies moet aanspreken. Vandaar dat s.s.t.t. (titels voorbehouden). Zo ben ik zelf ook eens geadresseerd. Toen dacht ik nog dat er ssst! stond en de envelop een geheime, mogelijk ondeugende inhoud bevatte.’

Gevoel voor het mysterie
In mijn ervaring tref je onder beelddenkers heel wat mensen aan die zich openstellen voor het mysterie van het leven. Of noem het de spirituele dimensie van het leven.
Cabaretiers, conferenciers, voordrachts- en andere kunstenaars houden van poëzie en van verhalen, al dan niet in muzikale vorm. Zo ook dominees als Jean-Jaques Suurmond van het bovenstaand citaat.

Passie voor schoonheid en gevoel voor poëzie
Passie voor schoonheid en gevoel voor poëzie is een ingang voor de zoektocht naar de diepere zin van het leven. Naar troost in harde levenslessen of zingeving in ogenschijnlijke onzinnigheid. Kortom naar iets of iemand die de mens in wijsheid en liefde overstijgt. Die zelfs godsdienst, organisatie, kerk en institutie overstijgt.

Beeldend taalgebruik
Het onzegbare is niet in woorden uit te drukken. Alleen de taal der liefde is in staat te spreken over goedheid, schoonheid, waarheid, God.

Mensen die deze taal verstaan omschrijven het onnoembare veelal in metaforen. En juist dit beeldend taalgebruik brengt hun beelddenken aan de oppervlakte.
Het zou ook kunnen zijn dat het vooral de gevoeligheid is, de sensitiviteit van beelddenkers die bij uitstek helpt om deze nieuwe taal vorm te geven, in woord, klank of beeld.

Polemieken die deze dimensie van het leven ontkennen, gaan uit van verkeerde vooronderstellingen. Gevoeligheid voor het mysterie zit nu eenmaal in een ander “orgaan” dan ons wetertje, het terrein van de wetenschap. Het mysterie wordt alleen via de taal der liefde meegedeeld.

Hiermee wil ik zeker niet beweren dat de meeste beelddenkers een spirituele weg volgen. Ik weet dit gewoon niet.
Hun passie en bevlogenheid, hun gevoeligheid, betrokkenheid en toewijding vormen wel prachtige ingangen hiertoe.

Zoektocht
God, een voorlopig woord, volgens Huub Oosterhuis. Iemand, en dat is zeker, die ons wetend kennen overstijgt. Toch kunnen we hem leren kennen, hem ervaren. En deze ervaringen met anderen delen.

Dichtend wordt deze zoektocht hierbeneden geduid in woorden die mij telkens weer ontroeren:

Als ik zoek, God, gaat mijn liefde uit naar zoiets als een licht,
Naar zoiets als een stemgeluid,
Naar zoiets als een geur,
Naar zoiets als voedsel
En naar zoiets als een omhelzing.
Maar ze zijn van een soort
Dat ik alleen vind in mijn diepste innerlijk,
Waar een licht flonkert dat aan geen ruimte is gebonden,
Waar een klank weerklinkt die niet wegsterft in de tijd,
Waar een geur hangt die niet met de wind verwaait,
Waar voedsel is dat nooit vermindert door het te eten,
En waar een omhelzing plaatsvindt
Die door geen enkele verzadiging kan worden beëindigd.
Want proeven deed ik U en sindsdien dorst ik,
Honger ik naar U.
Mij, lichtgeraakte, hebt U doen ontbranden.
En nu brand ik lichterlaaie naar U toe,
Om vrede.
~ Aurelius Augustinus (354–430)

Van dit voedsel mag ik leven!

Volgende hoofdstukken: 26.Inspirerend, 27.Betrokken, 28.Gevoelig voor schoonheid, 29.Veelal bescheiden, 30.Verhalenverzamelaar.

Tweede deel:
B1.Hoe meet je beelddenken?, B2.Wat een beelddenker niet is, B3.Cultuur versus beelddenken, B4.Diagnoses, B5.Als Ad(h)d in de familie zit, B6.Als autisme in de familie zit, B7.Tot groei en bloei brengen, B8.Adviezen t.b.v. het Basisonderwijs, B9.Adviezen t.b.v. het Voortgezet onderwijs, B10.Literatuur en websites

About Pien

In de zelfkenniswerkplaats van Pien helpt de zelfkennismethode (ZKM) op weg naar dichterbij
This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *